Adviseur Verkeersmanagement/Coördinator RegioDesk

Werken bij Zuid-Holland Bereikbaar

Ben jij in staat om met jouw toegesneden adviezen het Verkeersmanagement (VM) binnen Zuid Holland op een hoger peil te tillen en daar te houden? Ben je instaat om daarbij de Regionaal Wegverkeersleiders aan te sturen en te stimuleren. Dan ben jij de persoon die ZHB zoekt.

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen vanuit een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

Centraal in het regionale verkeersmanagement heeft de Regiodesk een afstemmende en coördinerende rol tussen de VM-desks van RWS, PZH, Den Haag en Rotterdam. Jou taak is om de Regionaal Wegverkeersleiders aan te sturen, te beoordelen in hun werkzaamheden en hun diensten te coördineren.

Je draagt bij in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de wegverkeersleiders. Je stimuleert en initieert de monitoring, evaluatie en advisering door de wegverkeersleiders op basis van de door hun waargenomen verkeerssituaties.

Daarbij zie je als adviseur toe op de kwaliteit van de uitvoering van operationeel verkeersmanagement en logging van onze Regiodesk. Tegelijk beoordeel je de kwaliteit en effectiviteit van ingezette verkeersregelscenario’s en zorgt dat de verkeersregelscenario’s van ZHB actueel zijn. Je doet verbetervoorstellen en signaleert waar nieuwe scenario’s nodig zijn en stelt deze op of laat deze opstellen.

Daarnaast houd je de kwaliteit en het gebruik van systemen, data en tools in het oog. Waar nodig onderneem je actie om dit verder te (laten) ontwikkelen of verbeteren.

Samen met collega-AVM’s zorg je voor een adequaat scenariobeheer en adequate rapportage van de VM-inzet en werking van systemen over het (haf) jaar.

Veel van deze zaken kunnen niet anders dan in samenwerking met de wegbeheerders, die een eigen VM-desk hebben. Je onderhoudt intensief contact met de teamleiders en wegverkeersleiders van samenwerkingspartners met een eigen VM-desk. Je bent ook voorzitter van het Operationeel Overleg met de partners.

Uitgangspunt van ZHB is de gebiedsaanpak. Dit betekent, dat binnen Zuid-Holland als geheel en in vijf deelgebieden afzonderlijk ZHB intensief samenwerkt met wegbeheerders. Dit doet ZHB door het opzetten van een gebiedsprogramma, door het stimuleren en faciliteren van de samenwerking en waar nodig door uitvoering van projecten, die door wegbeheerders worden gevraagd. Binnen die projecten lever jij vanuit de operatie advies over wat nodig is voor een optimaal verkeersmanagement, denkt hierbij ook aan inzetten van verschillende modaliteiten en van innovatieve middelen.

Bij optimaal verkeersmanagement zijn naast doorstroming en veiligheid ook duurzaamheid en leefbaarheid van even groot belang. Streven naar mobiliteitstransitie van auto naar alternatieve vervoerwijzen staat dus bovenaan de wensenlijst van ZHB. Daarop wordt het VM-proces ook ingericht.

Wat verwachten we van jou?

Vaardigheden en kwalificaties

Belangrijkste vaardigheden en kwalificaties zijn:

Functie-eisen

Overige punten

Ervaring met een soortgelijke rol binnen een publieke organisatie is een pré. Geschikte kandidaten via onze samenwerkingspartners krijgen bij deze procedure voorrang. Zij worden ook nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Goed om te weten

Ben je een professional van een van onze moederorganisaties dan willen we je verzoeken om je belangstelling via je eigen organisatie bij ons kenbaar te maken. Behoor je niet tot een van deze moederorganisaties dan verzoeken we je belangstelling via https://inhuurdesk.nl/ kenbaar te maken.