Mobiliteitsmakelaar gebied Gorinchem e.o.

Voor de projecten KTM A15 & werkgeversaanpak A27

Al geruime tijd heeft Zuid-Holland Bereikbaar een werkgeversaanpak waar we mobiliteitsmakelaars inzetten om bedrijven te ondersteunen. Als mobiliteitsmakelaar wordt je onderdeel van het team mobiliteitsmakelaars in de regio Drechtsteden & Alblasserwaard, specifiek op het project KTM A15 fase 3 en A27, gebied Gorinchem.

KTM A15

Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem staat de op één na duurste file van Nederland. Oplossingen voor de korte termijn worden parallel aan de MIRT-verkenning uitgewerkt in Korte Termijn Maatregelen (KTM) voor de A15 gericht op Ridderkerk-Gorinchem.

A27 verbreding traject Houten – Hooipolder

De A27 gaat eind 2023 in onderhoud tot 2031, dit is een lang traject en binnen Zuid-Holland Bereikbaar zijn wij gevraagd een werkgeversaanpak uit te voeren. De projectleider A27 ontwikkelt momenteel een plan van aanpak, mede in samenwerking met Brabant Mobiliteitsnetwerk en Goed op weg Utrecht. De te werven mobiliteitsmakelaar komt aan boord om dit uit te voeren.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen in een flexibele schil.

Taakbeschrijving

Vaardigheden en kwalificaties

Functie-eisen

Goed om te weten