GRIPS en DRIPs

Langs de kant van de weg kom je naast de borden die de snelheid of de route aangeven ook nog andere borden tegen: namelijk GRIPS en DRIPS. Hieronder leggen we uit wat die borden zijn en wat je er aan hebt.

GRIPS

Soms zie je borden die op een grafische manier de wegen weergeven. Eigenlijk geven ze de wegen heel vereenvoudigd aan. Zulke borden heten GRIPS. Een afkorting voor Grafisch Routeinformatie Paneel. Een GRIP staat vaak in de buurt van belangrijkste wegen rondom een grote stad.

Op een GRIP wordt informatie gegeven over de actuele drukte op de weg. Door die informatie zie je de drukte (die staan in het rood) en kan je ervoor kiezen eventueel een andere route te nemen.

Hieronder leggen we de GRIP aan de hand van een aantal punten verder uit.

De pijl in het blauwe rondje betekent Dat jij daar rijdt. Dus dat vormt je uitgangspunt.

Wanneer je een knik ziet in de weg, zoals hier in het blauwe rondje, betekent dat daar een afrit is.

De rode delen geven aan waar het heel druk is op de weg en waar vertragingen zijn.

De stippellijn in de blauwe cirkel geeft aan dat daar ook een weg loopt. Alleen behoort die weg niet tot het hoofdwegennet. In dit geval is dat de N470.

Als je rondje ziet met pijlen daaromheen, zoals in de blauwe cirkel dan geef dat aan dat daar een knooppunt van wegen is.

Een wit stuk weg zoals in de blauwe cirkel te zie is geeft aan dat er geen files of vertragingen zijn.