Disclaimer

Aansprakelijkheid en eigendomsrechten

Zuid-Holland Bereikbaar is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht je desondanks toch iets zien dat niet klopt, of heb je suggesties om onze website en of dienstverlening te verbeteren? Stuur ons dan een mail naar info@zuidhollandbereikbaar.nl. Wij stellen je reactie zeer op prijs.

Aansprakelijkheid

Hoewel we ons inspannen om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, is het niet mogelijk om een garantie te bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. Zuid-Holland Bereikbaar aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle foto’s zijn eigendom van of geproduceerd door Zuid-Holland Bereikbaar en daarom rust er auteursrecht op de inhoud van de website. Het verspreiden, afdrukken of delen van onze inhoud is dus alleen toegestaan met nadrukkelijke toestemming van Zuid-Holland Bereikbaar. Indien er geen toestemming is gegeven beschouwen we dit als schending van ons auteursrecht en kunnen wij, als wij dat nodig vinden, juridische stappen nemen.