De 5 gebieden

Elk gebied een eigen verhaal

Verkeer gaat altijd van A naar B: het stopt niet bij de grens van een stad of provincie. Het is één van de redenen waarom we bij Zuid-Holland Bereikbaar samenwerking zo hoog in het vaandel hebben staan. Toch zien we nuanceverschillen binnen Zuid-Holland: de stad Den Haag kent veel dagjesmensen in vergelijking met bijvoorbeeld Alblasserwaard; het havengebied van Rotterdam heeft met veel vrachtverkeer te maken, maar kent weinig bushaltes voor woonwerkverkeer. Het zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat elk gebied haar eigen uitdagingen én kansen heeft.

De 5 gebieden

Om uitdagingen en kansen beter te kunnen bedienen, hebben we Zuid-Holland opgedeeld in vijf gebieden. Maar let wel: ze staan niet los van elkaar. Ze werken nauw samen en we brengen hen actief met elkaar in contact.

Gebiedsgericht werken

Bij Zuid-Holland Bereikbaar werken we volgens een aanpak die specifiek is voor elk gebied. In elk gebied werken we samen met partners, bedrijven en andere stakeholders aan een gebiedsanalyse. Wat zijn de opgaven in het gebied?  We stellen samen met alle betrokken partijen doelen op en waar we gezamenlijk in kunnen optrekken. Hier betrekken we alle onderdelen van Zuid-Holland Bereikbaar bij: programmering, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie.

Concreet betekent dit dat we in elk gebied:

In sommige gebieden hebben we netwerken van bedrijven opgezet voor meer kennisdeling, inspiratie en activatie.