Onze adviseurs

Voor logistiek en mobiliteit

Foto van Logistiek adviseur Karel van Dijk

Karel van Dijk

Logistiek adviseur

Voor het project ‘Viaduct A16 Kunstwerk 58’ ga ik aan de slag met bedrijven die over de A16 rijden en bespreek met hen de mogelijkheden voor ander reisgedrag.

Foto van Mobiliteitsadviseur Hans Stevens

Hans Stevens

Mobiliteitsadviseur

Naar mobiliteit kijken van de 'people's perspective': het is in mijn optiek de manier om naar de benodigde transities en uitdagingen te kijken. Het is innovatief en complementair aan de meer traditionele verkeersbenadering.

Foto van Mobiliteitsadviseur Azra Muminovic

Azra Muminovic

Mobiliteitsadviseur

Met een sociologische achtergrond kom ik graag achter wat mensen motiveert om duurzamer reisgedrag te vertonen. Het geeft me veel energie om te zien dat steeds meer bedrijven hun best doen om Rotterdam groener en schoner te maken.

Foto van Mobiliteitsadviseur Ramon Put

Ramon Put

Mobiliteitsadviseur

Als mobilileitsadviseur geef ik advies rondom mobiliteit- en bereikbaarheidsvraagstukken in het gebied Zuid-Hollandse Eilanden en Haven. Daar ben ik verantwoordelijk voor het gebied Voorne-Putten.

Foto van Mobiliteitsadviseur Simon Ceulemans

Simon Ceulemans

Mobiliteitsadviseur

Vanwege mijn werkcombinatie tussen de MRDH en ZHB, leg ik gemakkelijk de verbinding tussen regionale doelstellingen, gemeenten en het bedrijfsleven. Specifiek houd ik mij bezig met (advies over) fietsstimulering, data en gedrag.

Foto van Mobiliteitsadviseur Tim Klein

Tim Klein

Mobiliteitsadviseur

Het leukste aan mijn rol is de langdurige verbinding met bedrijven, waarbij zij de meerwaarde van onze diensten ervaren. Met expertise op gebied van mobiliteit en data help ik bedrijven tot de kern te komen van hun bedrijfsmobiliteit.

Foto van Logistiek adviseur Paul van den Hurk

Paul van den Hurk

Logistiek adviseur

Als stadslogistiek adviseur zet ik me in de regio Rotterdam Rijnmond in, om de bereikbaarheid te verbeteren; o.a. door de logistiek efficiënter (slimmer) en met minder uitstoot (schoner) uit te voeren. Veel ervaring met zero-emissiezones.

Foto van Logistiek adviseur Michel Oldenburg

Michel Oldenburg

Logistiek adviseur

Als logistiek adviseur fungeer ik als linking pin tussen overheid, bedrijfsleven en aanbieders om te acteren op het gebied van slimme, schone en innovatieve (stads)logistiek.

Foto van Logistiek adviseur Michael van Wijngaarden

Michael van Wijngaarden

Logistiek adviseur

Als stadslogistiek expert zet ik mij vooral in bij zero-emissiezones projecten. Ik sla de brug tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij ik meedenk met ondernemers, zonder de beoogde doelen van de lokale overheden uit het oog te verliezen.

Foto van Logistiek adviseur Léarco Kooman

Léarco Kooman

Logistiek adviseur

Ik adviseer en ondersteun (container)bedrijven bij een efficiëntere inrichting van de supply chains, met als doel een reductie van het aantal vrachtwagenbewegingen tijdens de spitsuren.

Foto van Logistiek adviseur Jan-Willem Dikmans

Jan-Willem Dikmans

Logistiek adviseur

Als stadslogistiek adviseur breng ik de verschillende stromen van de supply chain op de juiste punten bijeen voor een effectieve routing. Ik houd me bezig met verbeterprocessen en flexibel en service gericht transport.

Foto van Logistiek adviseur Henk Kolenbrander

Henk Kolenbrander

Logistiek adviseur

Als logistiek adviseur help ik bedrijven om inzicht te krijgen in hun logistieke concept en deze klaar te stomen voor de toekomst. Van grote tot kleine vervoerders, van busondernemingen tot boerenbedrijven.

Foto van Logistiek adviseur Bas Timmers

Bas Timmers

Logistiek adviseur

Als bouwlogistiek adviseur is mijn specialiteit het reduceren en verschonen van vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen rond de bouwnijverheid. Ik help overheden, ontwikkelaars, bouwers en onderaannemers hier op praktische wijze mee om te gaan.

Foto van Mobiliteitsadviseur Anna Schouten

Anna Schouten

Mobiliteitsadviseur

In het gebied help ik organisaties bij het ontwikkelen van nieuw beleid en (innovatieve) oplossingen als het gaat om duurzame mobiliteit en bereikbaarheid; met extra aandacht voor creëren van bewustwording en gedragsverandering.

Foto van Mobiliteitsadviseur Ellery Landheer

Ellery Landheer

Mobiliteitsadviseur

Samen met werkgevers zoek ik hoe zij kunnen bijdragen om Zuid-Holland bereikbaar te houden en hun mobiliteitsbeleid duurzaam in te zetten. Mijn specialisatie zit op de onderwerpen Fietsstimulering en Bezoekersaanpak.

Foto van Mobiliteitsadviseur Theo Noordman

Theo Noordman

Mobiliteitsadviseur

Van Wassenaar, tot aan Waddinxveen en het Westland: in de hele regio ben ik actief. Mijn specialiteiten zijn werkgevers adviseren bij een hinderaanpak rondom werkzaamheden, het uitvoeren van een mobiliteitsscan en projectmanagement.

Foto van Mobiliteitsadviseur Lisette Zwartkruis

Lisette Zwartkruis

Mobiliteitsadviseur

In de regio sta ik paraat om bedrijven te ondersteunen bij hun mobiliteitsvraagstukken; zoals (lastige) bereikbaarheid, nieuw beleid, duurzamer reisgedrag. Waar liggen de behoeftes? En wat zijn de mogelijkheden?

Foto van Mobiliteitsadviseur Dini Wagner

Dini Wagner

Mobiliteitsadviseur

Als junior mobiliteitsadviseur zoek ik aansluiting bij bedrijventerreinen en bespreek tegen welke vraagstukken ze aanlopen, of ze bezig zijn met duurzame mobiliteit en waar wij, als Zuid-Holland Bereikbaar, bij kunnen ondersteunen.

Foto van Mobiliteitsadviseur Elske van de Fliert

Elske van de Fliert

Mobiliteitsadviseur

Werkgevers kunnen bij mij terecht met vragen over bereikbaarheid en mobiliteit: waar liggen kansen voor jouw organisatie? Wat kun je doen om zo min mogelijk hinder te ervaren en zo duurzaam mogelijk bereikbaar te zijn?

Foto van Mobiliteitsadviseur Boyd Bartels

Boyd Bartels

Mobiliteitsadviseur

Binnen de werkgeversaanpak betrek en adviseer ik werkgevers op het gebied van personenmobiliteit, met name in de BAR-gemeenten. Mijn netwerk bij onder andere besturen, parkmanagers en gemeenten is daarin complementair.