Het nut van truckspotting

Ruimte creëren op de weg, hoe doe je dat? Zuid-Holland Bereikbaar zet truckspotting in als handige tool om inzicht te krijgen en gegevens te achterhalen die gebruikt worden voor onze projecten. Dat doen we mede door data te verzamelen en zo te achterhalen welk aandeel van personenwagens, bestelbusjes en vrachtvoertuigen is. De gegevens worden gebruikt voor de projecten waar wij bij betrokken zijn. “Truckspotting is een goede manier om te achterhalen welke marktpartijen op de weg rijden”, aldus Henk Kolenbrander, thematrekker en coördinator Logistieke aanpak bij Zuid-Holland Bereikbaar.

Waarom truckspotting een succesvolle methode is

Truckspotting wordt met name ingezet wanneer er onderhoud is gepland aan bruggen, tunnels of wegen. Het onderhoud heeft o.a. grote impact op bedrijven met veel logistiek transport. Truckspotting is dan een succesvolle methode om bedrijven vooraf te kunnen informeren. Henk vertelt: “Het is een middel om met bedrijven in contact te komen over hun logistieke bewegingen. Dit doen we om ruimte te creëren op de weg. Want onderhoud zorgt er nu eenmaal voor dat weggebruikers zich moeten aanpassen. Voordat er gestart wordt met het onderhoud, zorgen wij ervoor dat de bereikbaarheid zo goed mogelijk blijft. Dankzij truckspotting weten we welke partijen vaak gebruikmaken van een specifieke route. Wij informeren de bedrijven en gaan in gesprek over alternatieven. Op die manier zorgen we samen voor draagvlak, een betere bereikbaarheid en minder verkeer op de route.”

Voertuigen tellen en gegevens achterhalen

Met lussen in de weg worden voertuigen geteld en voertuiglengtes achterhaald. Zo weten we al hoeveel verkeersdeelnemers er op een bepaalde route zijn en wat het aandeel is aan personenwagens, bestelbusjes en vrachtvoertuigen. “Met truckspotting geven we namen en rugnummers aan die voertuigen. We stellen top 200 lijsten samen met het bestel- en vrachtverkeer dat het vaakst door ons is gezien. Deze lijsten gebruiken we om in contact te komen met de bedrijven”, aldus Henk. Het verschilt per project hoe vaak en hoe lang truckspotting wordt ingezet. Meestal gebeurt het op drukke werkdagen (dinsdag en donderdag) in de spits (tussen 6u en 10u en 16u en 19u). We hebben dan de meeste kans dat de belangrijkste partijen voorbijkomen.

Benadering van bedrijven

Logistieke dienstverleners en bedrijven met veel wegverplaatsingen in de regio hebben vaak veel overlast van afsluitingen en onderhoud. Henk: “Door met de partijen die op onze lijsten staan in gesprek te gaan kunnen we hen informeren over het geplande onderhoud en de gevolgen hiervan. En wat eventueel alternatieven zijn. Als Zuid-Holland Bereikbaar willen we niet alleen het aantal verkeersdeelnemers terugdringen, we willen ook goede alternatieven aandragen en een netwerk opbouwen.” Truckspotting werd onder andere op de A15 meerdere keren succesvol ingezet. Voordat het onderhoud plaatsvond, werden marktpartijen uitgebreid geïnformeerd en is de overlast op die manier beperkt.

Maar truckspotting heeft ook voor andere projecten meerwaarde. “Het helpt ons ook omdat we meer inzicht krijgen in welk type goederenstromen er zijn. Dat kan nuttige informatie zijn voor volgende projecten. We merken dat bedrijven onze informatievoorziening waarderen en ons zien als een kennispartner. Samen willen we de bereikbaarheid verbeteren, een goede doorstroming bevorderen en werken aan de mobiliteitstransitie.”