Kruispunt van de Roseknoop in Rotterdam met het verkeer dat eroverheen rijdt, vanuit birds eye view

Rotterdam: 100% ondernemen, 0% uitstoot

Rotterdam bruist. Dat is mooi! Maar alle levendigheid en dynamiek legt ook druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in de stad. De gemeente Rotterdam maakt zich samen met Zuid-Holland Bereikbaar sterk voor duurzame logistieke oplossingen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en omgeving Rotterdam sterk verbeteren. “Emissieloze logistiek moet voor elke Rotterdamse ondernemer haalbaar zijn”, vindt programmacoördinator Jan Robbert Albrechts.

Introductie ZE-zone

Vanaf 1 januari 2025 wordt het gebied binnen de Ring van Rotterdam een zero-emissiezone. Alle nieuwe zakelijke bestel- en vrachtauto’s moeten er dan uitstootvrij zijn. Uiterlijk in 2030 mogen er helemaal geen zakelijke bestel- en vrachtauto’s met brandstofmotor de ZE-zone meer binnenrijden. “Bestel- en vrachtverkeer is een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen”, vertelt Jan Robbert. “En we willen meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarom komt er een ZE-zone. In het kader daarvan bedenken we nu hoe we logistiek efficiënter kunnen maken en vervoersbewegingen kunnen reduceren. De bewegingen die dan nog overblijven, worden gedaan met uitstootvrije voertuigen.”

Persoonlijk advies op maat

Een mobiliteitstransitie noemt Jan Robbert het. Eentje die voor veel ondernemers nogal wat betekent. Grotere logistieke dienstverleners en winkelketens zijn vaak al een eind op weg met verduurzaming, maar dat geldt niet voor zzp’ers of eenmansbedrijven. “Denk aan de loodgieter met een eigen bus of de bakker die wel eens een bestelling bezorgt. We willen ervoor zorgen dat emissieloze logistiek ook voor hen haalbaar is. Hoe kunnen we ze voorbereiden? Daarvoor hebben we het Ecostars-programma opgezet, dat Zuid-Holland Bereikbaar namens ons uitvoert.” De logistiek adviseurs gaan langs bij de ondernemer thuis of op de zaak. Ze krijgen  bedrijfsspecifiek advies op maat. In zo’n gesprek wordt onder anderen een tool ingezet die de ‘Total cost of ownership’ van een diesel voertuig vergelijkt met een vergelijkbare elektrische uitvoering. “Zo geven we ze concreet handelingsperspectief richting 2025. In veel gevallen blijkt er al veel meer mogelijk dan de ondernemer vooraf dacht.”

Foto van Jan Robbert Albrechts, programmacoördinator Gemeente Rotterdam
Foto van Jan Robbert Albrechts, programmacoördinator Gemeente Rotterdam

Jan Robbert ziet inmiddels tal van veelbelovende initiatieven ontstaan. “Installatiebedrijf Van Dorp verving bijvoorbeeld een groot deel van de busjes vol gereedschap voor een ‘hub’ midden in de stad waar al het benodigde materiaal op voorraad ligt. Monteurs kunnen daar ophalen wat ze nodig hebben en met fiets, elektrisch vervoer of zelfs OV naar hun klus.” Als voorbeeld van een kleine ondernemer die ‘om’ is, noemt Jan Robbert het initiatief van Bart at Work. “Deze videomaker heeft voor zijn werk een cargobike omgebouwd tot mobiele studio. Daarmee fietst hij naar al zijn opdrachten. Voorheen gebruikte hij daarvoor een bestelbus. Heeft hij voor een enkele keer toch meer nodig? Dan huurt hij een bus.”

Voelsprieten voor beleid

Jan Robbert is blij met alle mooie initiatieven. En met de samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar. “Zuid-Holland Bereikbaar heeft de slagkracht, de kennis en het netwerk om de ondernemers te helpen. Maar behalve onze uitvoerders, zijn ze ook de voelsprieten voor onze beleidsmakers. De informatie die zij bij ondernemers vergaren is heel waardevol bij beleidsontwikkeling of bij de gesprekken die wij aan de nationale tafel voeren. Want Rotterdam is niet de enige stad die een ZE-zone krijgt. 28 andere gemeentes stellen ook een zone in. “Voor alle gemeenten gaan dezelfde toegangsregels gelden”, verheldert hij. “Wel zo duidelijk voor iedereen. Daar maken we samen afspraken over.”

“De samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar blijft nog wel even nodig”, verwacht Jan Robbert. “Na de inwerkingtreding van de zone geldt nog een overgangsregeling. Ook daarna blijven we met Zuid-Holland Bereikbaar klaar staan voor onze ondernemers.”