Spreiden als maatregel bij aankomende werkzaamheden

Het einde van het jaar nadert en dat betekent alvast vooruitkijken. In 2024 gaan er in Zuid-Holland een paar grote wegen op de schop vanwege onderhoudswerkzaamheden. En ook in de jaren erna zal de provincie te maken krijgen met veel werkzaamheden en dus ook hinder op de weg. Die zullen invloed hebben op jouw logistieke bedrijfsvoering. Hoe kun je het effect van hinder verminderen? Spreiding (en spitsmijding) is een goede optie. Door spreiding zorg je ervoor dat het vrachtverkeer wordt verdeeld over verschillende dagdelen en niet alleen in de spits. En dat is vaak sneller, goedkoper én efficiënter.

Met de groeiende drukte op de weg en de aanstaande onderhoudsprojecten in Zuid-Holland is het spreiden van vrachtvervoer over de dag een efficiënte manier om sneller op je bestemming te komen. De spitstijden zijn de drukste momenten van de dag en dat betekent vaak ook veel filerijden. Dat betekent niet alleen dat je chauffeurs en ladingen langer onderweg zijn, het betekent ook dat je ze minder snel voor een nieuwe route kunt inzetten. Daarbij komen nog de extra brandstofkosten, omdat filerijden extra brandstof kost. Dat maakt geen ideale optelsom.

Spreiden inzetten in je proces

Het rijden op tijden wanneer er minder file is, betekent sneller aankomen op de bestemming. En dus sneller inzetbaar voor een nieuwe route en ook minder brandstofverbruik; wat niet alleen goedkoper maar ook schoner is want de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Spreiden kan dus een significante impact hebben op de efficiëntie van je hele logistieke bedrijfsvoering. Bovendien: hoe meer ritten van vrachtverkeer worden verplaatst naar andere tijden van de dag, hoe minder file er zal staan in de spits en dus hoe beter de bereikbaarheid van de regio wordt. Het spreiden van de ritten die in jullie planning op een ander tijdstip kúnnen rijden, dragen op die manier weer bij aan de bereikbaarheid van jullie ritten die níet op een andere tijd ingepland kunnen worden. Win-win dus!

Maatregelen zijn maatwerk

Er zijn veel maatregelen die je kunt gebruiken om spreiding mogelijk te maken; want ritten anders plannen is niet zomaar mogelijk. Er bestaat allerlei slimme logistieke oplossingen die een bijdrage kunnen leveren. Denk aan reefer hub voor verslogistiek, waar containers tijdelijk gekoeld kunnen worden opgeslagen. Of denk aan dag- en nachtdistributie, waarbij moet worden samengewerkt met gemeentes om andere laad- en lostijden in te zetten, zodat nachtrijden vaker een optie wordt. Ook het optimaliseren in de keten, door ladingen te bundelen en de beladingsgraad te verbeteren, kan helpen om ritten anders over de dag te spreiden. Er zijn talloze opties mogelijk om spreiden en efficiency te bereiken, waarbij natuurlijk wel geldt dat maatwerk het uitgangspunt is; niet elke maatregel is toepasbaar of relevant voor een bedrijf. 

Spreiding is een goede deeloplossing voor meest efficiëntie, verduurzaming en bereikbaarheid van en voor de logistieke sector. En mogelijk dus ook voor jouw organisatie interessant. Benieuwd of en hoe jullie spreiding kunnen toepassen? Neem dan eens een kijkje in onze nieuwe toolbox spreiding in de logistiek of neem contact op met een logistiek adviseur.