Voorkomen dat vervoerders en verladers over de A16 langdurig kosten maken

Dagelijks wordt het viaduct op de A16 in Rotterdam, ter hoogte van Terbregseplein, veelvuldig gebruikt om de supermarkten van Rotterdam te bevoorraden, bestellingen en andere goederen te vervoeren. Hoe moet dat straks als er twee jaar lang werkzaamheden aan en rond het viaduct zijn? Is omrijden of vertraging de enige optie? Of kun je andere maatregelen treffen die de gevolgen van de werkzaamheden reduceren of zelfs weghalen? Met die vragen gaat Karel van Dijk, logistiek adviseur, langs logistieke partijen die regelmatig over het traject rijden: “Ik wil logistiek dienstverleners aansporen om zich nú voor te bereiden: samen met chauffeurs, planners en hun klanten. Om samen tot maatregelen te komen die positieve effecten kunnen hebben voor de logistiek dienstverlener.”

Van 5 voor 12 naar preventief

De constructie van dit specifieke viaduct, gebouwd in 1966, voldoet niet meer en daarom wordt het gehele viaduct in 2024 door Rijkwaterstaat vervangen. Dit duurt naar verwachting tot 2025. Van Dijk: “Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden er bypasses aangelegd om verkeer om te leiden. Maar de werkzaamheden duren bijna 2 jaar op een locatie met een hele drukke ochtend- en avondspits. Er zal in die periode sprake zijn van versmalling van de wegen, snelheidsbeperkingen, op- en afritten die zijn gesloten: dan is ook de vraag of je je bestemming in de stad wel kunt halen.” Via truckspotting weten we welke bedrijven veelvuldig van het traject gebruik maken. “Met die logistiek dienstverleners ga ik in gesprek. Zij zijn lang niet altijd goed op de hoogte van de gevolgen op hun dagelijkse vervoer.”

 

Van Dijk neemt samen met de bedrijven de huidige situatie onder de loep: “Op welke tijdstippen rijd je over de A16? Met welke frequentie? En vervolgens ook de vraag ‘waarom’: omdat de klant dat wil, omdat je dan capaciteit tot je beschikking hebt of andere redenen? Dan kunnen we ook kijken naar maatregelen die je kunt treffen.”

Maatregelen om beter de weg op te gaan

“Digitalisering en automatisering kunnen handige middelen zijn om bestuurders beter de weg op te sturen en klanten dus beter te kunnen bedienen.” Dat hoeft niet altijd veel te kosten. “Stel je hebt een ritplanningspakket; dan kun je simulaties maken, waarin je bijvoorbeeld  de komende 2 jaar de A16 blokkeert om de verkeershinder te mijden. Of het nog slimmer inzetten van de functionaliteiten van boardcomputers, bijvoorbeeld door de navigatie vanuit de planners te sturen zodat bestuurders over alternatieve routes worden geleid.”

Ook vanuit het A16 viaduct project praten we als Zuid-Holland Bereikbaar over de mogelijkheden van digitalisering en automatisering. “We hebben om tafel gezeten met een leverancier van boardcomputers om de chauffeur en planners beter te informeren over de veranderende situaties op de A16. De leveranciers geven aan dat hun gebruikers vaak 70% van de functionaliteiten van de boardcomputer goed gebruiken, in die laatste 30% is ook nog winst te behalen.” 

Lange adem

“Het is eigenlijk net als in corona tijd een lange periode; de werkzaamheden van de A16 duren bijna twee jaar” en dan volgen er in de komende jaren in Zuid-Holland nog meer grote, langdurige werkzaamheden en onderhoud. Dat vraagt een lange adem: innovatie en verandering zijn de succesingrediënten voor een gezond logistiek bedrijfsmodel. “Door nu al anders te werk te gaan, hopen we een standaardisatie van maatregelen te realiseren die op lange termijn positieve effecten tonen voor de logistiek dienstverleners” zegt Van Dijk.

Karel van Dijk, logisitiek adviseur bij Zuid-Holland Bereikbaar, o.a. betrokken bij het viaduct in de A16

Contact

Naast logistiek adviseurs zijn er voor dit project ook mobiliteitsadviseurs voor werkgevers en adviseurs voor reizigers actief.

Heb je vragen over dit project, of wil je ook graag logistiek advies? Neem dan contact op met Karel van Dijk. Je vindt zijn gegevens hier.