1 jaar dataregie bij ZHB

“Het gaat niet zozeer om de datatool maar meer om welke informatie je ermee wilt vergaren.” Aan het woord is Bart Broekhoven. Ruim een jaar was hij werkzaam bij ZHB als dataregisseur. “Een heel mooie, maar ook complexe opdracht en nog genoeg te doen op dit vlak de komende periode.” We blikken met hem terug  op wat dataregie het afgelopen jaar heeft opgeleverd en welke geleerde lessen zijn getrokken.

We beginnen met de vraag: Dataregie, wat is dat nu precies? Bart glimlacht: “Goede vraag. In de uitvraag destijds zocht ZHB iemand die alles op het vlak van data en tooling binnen ZHB bij elkaar bracht, de grote lijn op dit vlak uitdacht en een verbindende rol zou spelen tussen alle verschillende collega’s. Dat klinkt wellicht relatief eenvoudig, maar de praktijk was uitdagend. Er was geen totaal overzicht, veel collega’s werkten met tools die ze nu eenmaal al (soms jarenlang) gebruikten en er was ook geen overall strategie hoe hiermee om te gaan.”

“Ik ben gestart met alle tools die binnen ZHB gebruikt worden bij elkaar te brengen. Dat leverde  een forse lijst op. Bijvoorbeeld als je kijkt naar hindertools, zijn er al drie: Melvin (waar alle infrabeheerders de werkzaamheden invoeren), Omleidingennet (die gebruikt wordt voor het overzicht van de grote werkzaamheden op de website) en de Hinderradar die nog in ontwikkeling is. Ook in projecten worden veel tools ingezet bij bijvoorbeeld de herkomst-bestemmingsanalyse. Vanuit verkeersmanagement worden daar soms andere tools en bronnen voor gebruikt dan bij mobiliteitsmanagement. Al deze tools bij elkaar brengen in een overzicht leverde ook het gesprek op: Wat gebruiken we nu precies waarvoor en waar kunnen we tools efficiënter aan elkaar koppelen cq inzetten? Dat gesprek moet ook de komende periode verder gevoerd blijven worden. Het overzicht moet inhoudelijk verrijkt en up-to-date gehouden worden en het is verstandig om een virtueel kernteam op te zetten binnen ZHB. Van data enthousiastelingen,” voegt Bart er lachend aan toe. “Een aantal collega’s vindt het leuk om zich er tegenaan te bemoeien en ermee bezig te zijn. Betrek die collega’s bij het onderwerp dataregie. Tot slot denk ik dat het goed is om met de projectleiders te kijken naar de informatie behoeften bij projecten waar datatools kunnen helpen. Dat helpt ons ook om de tools eenduidiger in te zetten bij projecten. Bart gaat de komende periode aan de slag met een opdracht bij een andere opdrachtgever. “Ik vond de collega’s en de sfeer heel leuk en heb goed samen kunnen werken in de organisatie. Ik merkte wel dat het soms wat lastig was dat er zoveel digitaal wordt gedaan en er weinig face-to-face meetings zijn. Het was een uitdagende klus waarvan ik hoop dat mijn werk het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan een efficiënte inzet van datatools bij ZHB, nu en de komende jaren.”

Bart Broekhoven