10 jaar RegioRegie: van spelregels tot digitalisering

Op 10 oktober vierden wij in het Provinciehuis met alle collega’s uit de regio dat we als RegioRegie 10 jaar met elkaar aan de slag zijn. We stemmen werkzaamheden en hinder af, we maken meerjarenplanningen, we werken met Melvin en we zorgen vooral met elkaar dat Zuid-Holland bereikbaar blijft.

Het programma

De middag begon met koffie en gebak. Daarna nam dagvoorzitter Menno van Tartwijk ons mee door het programma. Elionne Smit trapte af en feliciteerde alle aanwezigen. “Ik vertrouw erop dat we de komende 10 jaar weer kunnen rekenen op de inzet van alle infrabeheerders, hun betrokkenheid en samenwerking want de opgave is fors!” Jos van Hees vertelde over de brede bijdrage van Zuid-Holland Bereikbaar en gedeputeerde Frederik Zevenbergen sprak de zaal toe via een videoboodschap. De dagvoorzitter voelde  Dirk Kok (vertegenwoordiger stuurgroep van Zuid-Holland Bereikbaar) “aan de tand” via een aantal stellingen. Een interessante interactie met de aanwezigen werd gevoerd via Mentimeter vragen en stellingen. Dick Hillen, Kees de Jong en Geert van der Zwaard blikten op het podium terug op 10 jaar RegioRegie. Door Kees werd een pluim uitgedeeld aan Bob Keus van de gemeente Westland vanwege zijn betrokkenheid bij de afstemming en het gebruik van Melvin. Daarna vertelde Anton Mureau meer over de digitaliseringsopgave in het kader van de Data Top 15. Door Wouter Luth en Ruud van den Dries (NDW) werden de gasten meegenomen in de ontwikkelingen vanuit NDW, voor Melvin en IDEA. Sven Pothuizen en Leo Olijerhoek gaven een kijkje in de keuken van de Veiligheidsregio Midden Holland en hoe zij baat hebben bij goede data vanuit Melvin. Tot slot kwamen in drie carrousels bijeen drie onderwerpen aan de orde : de mogelijke aanscherpingen voor de regionale afstem overleggen, de Spelregels RegioRegie Zuid-Holland en de Data Top 15. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Dank!

We willen alle aanwezigen bedanken voor de aandacht, feedback, interessante gesprekken en gezelligheid. Dankzij jullie kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

RegioRegie van Zuid-Holland Bereikbaar (Elionne Smit, Dick Hillen, Peter Neelen, Sunita Stienstra, Linda Rosenbrand en Erik Reinders).