‘Al het werk met elkaar afstemmen vraagt om inspanning van iedereen’

‘Al het werk met elkaar afstemmen vraagt om inspanning van iedereen’

Werk aan de weg is er altijd. Werkzaamheden aan autowegen, vaarwegen, fietspaden, bruggen, tunnels en sporen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar blijft. Zuid-Holland Bereikbaar streeft met kleine en grote infrabeheerders naar een optimale afstemming van alle werkzaamheden. Wat is de winst hiervan? En hoe lukt het gezamenlijk programmeren van het werk in de praktijk?

Patrick van Norden van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Willem van Dalen van de provincie Zuid-Holland zijn te spreken over de manier van samenwerking tussen partijen. Als voorbeeld van hoe ze de gezamenlijke afspraken uitvoeren, noemen ze de renovatiewerkzaamheden aan enkele bruggen en kademuren in de regio Leiden, Den Haag, Rijswijk, Delft. “Het werk aan de bruggen is noodzakelijk”, aldus Willem van Dalen.

“Daar valt geen speld tussen te krijgen. Alleen gaan alle infraprojecten ook gepaard met hinder voor bijvoorbeeld omwonenden en de vaarweg- en weggebruikers. Dat mensen last hebben van de werkzaamheden kan soms niet anders. Wat we wél kunnen doen is proberen om de overlast te verminderen. Zoals bij het openbaar vervoer. Verschillende bus- en tramlijnen maken gebruik van de bruggen. Je wilt dan vermijden dat bussen lang moeten omrijden door wekenlange sluiting van een brug en mensen daardoor minder van de bus gebruik maken. Om hinder zo veel mogelijk tegen te gaan, zorgen we voor een goed afgestemde planning van alle werkzaamheden die nodig zijn.”

Meer communicatie en samenwerking
De gezamenlijke afstemming binnen Zuid-Holland Bereikbaar leidt tot betere samenwerking en communicatie. Ook naar burgers toe. “Voorheen kon het zijn dat burgers in één week meerdere brieven ontvingen van verschillende infrabeheerders”, legt Patrick van Norden uit. “Dat zorgde vaak voor verwarring. Nu we vroegtijdig in beeld hebben wat er op een route staat te gebeuren kunnen we in communicatie naar de burger ook gezamenlijk optreden. Dat schept naar alle betrokkenen veel meer duidelijkheid. “Precies”, vult Willem aan. “We moeten als Zuid-Holland Bereikbaar goed kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen. Daarvoor is het belangrijk om projecten aan de voorkant goed af te stemmen en te beheersen. Met verschillende werkzaamheden komen verschillende partijen en projectleiders om de hoek kijken. Je wilt niet dat zij allemaal achter elkaar weken bezig zijn met hun eigen klussen. Juist met samenwerking krijg je scherp waar de raakvlakken zijn. Zo zijn de renovatiewerkzaamheden aan de Reineveldbrug in Delft een reden geweest om de verkeerssituatie rondom een kruising te herzien.”

Praktische afstemming
Voor het afstemmen van werkzaamheden hebben de partners binnen Zuid-Holland Bereikbaar een overlegstructuur en een softwaresysteem ingericht. Binnen dit landelijke softwaresysteem werkt iedereen volgens dezelfde spelregels. Patrick: “Naast de afstemming in het systeem hebben we om de zoveel weken een overleg tussen de stakeholders in een bepaalde regio. Dat zijn er gemiddeld elf per gebied. In het overleg bespreken we de knelpunten die we voorzien en hoe we die samen oplossen. Het overleg is de formele plek om je mond open te doen. Het is niet de bedoeling om met je punt te wachten totdat er weer een afstemmingsoverleg aan komt. Van iedereen heb je een telefoonnummer. Gebruik die ook, zou ik willen zeggen. Plan en stem niet last minute met elkaar af, want dan is er geen tijd meer. Gelukkig zien we steeds meer dat voor en na onze overleggen er nog meer afstemming met elkaar plaatsvindt.”

Ruimte voor verbetering
Binnen Zuid-Holland Bereikbaar zien Patrick en Willem nog ruimte voor verbetering van de samenwerking tussen alle stakeholders. De lastigheid bij de provincie als grote partij is dat er veel interne en externe betrokkenen zijn. Bijvoorbeeld wanneer een externe aannemer een stukje van de planning van werkzaamheden van de provincie als wegbeheerder uit handen neemt en het nodig is dat de aannemer zijn verwachte hinder en planning weer met de provincie overlegt. “Voor grote infrabeheerders is het gemakkelijker om bij alle overleggen te zijn”, zegt Willem. “Kleine infrabeheerders ontbreekt het vaker aan capaciteit, terwijl elke schakel in de samenwerking onmisbaar is. Van een kleine gemeente zoals Rijswijk tot een grote organisatie zoals spoorwegbeheerder ProRail.” Patrick is het met Willem eens. “Alles met elkaar afstemmen vraagt om inspanning van iedereen, omdat het zo belangrijk is om alle werkzaamheden tijdig in beeld te hebben. Dat overzicht en de gezamenlijke planning leidt tot meer efficiëntie. Bovendien voorkomen we tijdens de werkzaamheden overlast en andere narigheid. Zo veel als we kunnen. Het is zo veel waard om te weten wie wanneer precies waarmee bezig is.”