Nieuwe website: overzicht grote hinderprojecten én reisalternatieven

Voor een overzicht van grote hinderwerkzaamheden in Zuid-Holland kan iedereen vanaf nu terecht op onze vernieuwde website www.zuidhollandbereikbaar.nl. Hier bieden de partners van Zuid-Holland Bereikbaar een overzicht van grote hinderprojecten voor reizigers, werkgevers en logistieke partijen. Ook kan men hier terecht voor acties en regelingen voor fietsen, thuiswerken, OV; maar ook voor advies op maat voor werkgevers en logistieke partijen. Zo bieden we de bezoeker overzicht wat er de komende jaren staat te gebeuren in Zuid-Holland en bieden we tegelijkertijd alternatieve (reis)mogelijkheden en (bedrijfs)oplossingen aan.

We staan in Zuid-Holland de komende jaren voor grote ingrepen aan onze infrastructuur, zowel voor onderhoudswerkzaamheden als nieuwe ontwikkelingsprojecten. De opgave is groot; daarom werken we met onze partners nauw samen om de planningen van werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk alternatieven in te zetten bij projecten. Op die manier beperken we de hinder. Maar we kunnen het niet voorkomen. Daar hebben we iedereen bij nodig: reizigers, werkgevers en logistieke partijen. Kijk welke acties en regelingen er zijn, of je op een andere manier kunt reizen, hoe jij – als werkgever – jouw mobiliteitsbeleid anders in kunt richten of onderzoek – als logistieke partij – de mogelijkheden voor efficiëntere logistiek. Alleen dan houden we met elkaar Zuid-Holland bereikbaar.

Partners van Zuid-Holland Bereikbaar

De komende 20 jaar staat er in Zuid-Holland veel hinder op de planning. Veel wegen, bruggen, tunnels en spoorwegen zijn toe aan onderhoud. Daarom hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail voor minimaal 10 jaar de handen ineengeslagen in de samenwerking Zuid-Holland Bereikbaar.

Het nieuwe zuidhollandbereikbaar.nl

Op dit moment communiceert iedere infrabeheerder zijn/haar eigen projecten via eigen kanalen. Dat kan soms even zoeken zijn. Met de nieuwe website bundelen we alle grote projecten (met regionale impact) vanuit de betrokken partners van Zuid-Holland Bereikbaar. Gemeente Dordrecht doet mee als pilot gemeente; om te kijken of het op termijn slim is dat meer gemeenten aansluiten. Vanuit het overzicht kan je doorklikken naar afzonderlijke projecten. De komende maanden en jaren blijven we aan de website werken om de informatievoorziening verder te verbeteren. Zo kan iedereen voorbereid op weg.