Afbeelding afkomstig van de terugblik NVC in 2022

Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement op het Nationale Verkeerskundecongres

Op 2 & 3 november wordt weer het Nationaal Verkeerskundecongres (NVC) georganiseerd. Dit jaar is thema 'grensverleggend groeien'. Want Nederland groeit: het CBS verwacht in de komende 50 jaar een groei van het aantal inwoner tot bijna 21 miljoen. De al beperkte ruimte in Nederland, zal nog meer moeten worden gedeeld. Mobiliteit en ruimte staan daarin niet los zien van elkaar. Mobiliteit heeft ruimte nodig. Maar hoe groei je binnen de grenzen? Collega Nico van der Mark geeft samen met Erik-Sander Smits een presentatie over de rol van datagedreven en anticiperend verkeersmanagement; collega Alwin Bakker vertelt in de middag over de resultaten van mobiliteitsmanagement bij het groot onderhoud aan de A16. Ben jij er morgen ook bij?

Data-gedreven ontwerp van anticiperend verkeersmanagement

Om een goed keuzeadvies te geven voor verschillende route alternatieven dient geanticipeerd te worden op veranderingen in de reistijd. Congestie kan snel op- of afbouwen waardoor achteraf gezien de verkeerde keuze is gemaakt. Nico en Erik-Jan vertellen op donderdag 2 november, tussen 12-13 uur, over het Moving Traffic project: over de routekeuze op de A4/A13. Dit project heeft niet alleen tot mooie verkeerskundige resultaten geleid, maar gaf ook aanleiding om een generieke methode te beschrijven om anticiperend verkeersmanagement toe te passen. Dat heeft geleid tot een paper voor het Nationaal Verkeerskundecongres.

Het paper beschrijft een methode om zo’n voorspellende regelaanpak te implementeren. Een belangrijk ingrediënt daarvan is een data-gedreven ex-ante analyse waarmee verschillende ontwerpen van de aanpak getoetst kunnen worden. De methode is binnen Moving Traffic succesvol toegepast voor 8 keuzepunten nabij de A4 en A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Het reistijdadvies is aantoonbaar verbeterd en zo’n 2-3% van het verkeer kiest op basis van het advies een andere route.

Dit project werd uitgevoerd als samenwerkingsproject van drie wegbeheerders en hun verkeerscentrales; RWS, provincie ZH en gemeente Den Haag. Het verkeer op hoofd- en onderliggend wegennet werd geadviseerd in hun keuze tussen de A4 en de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, waarmee dus gestuurd werd over beheergrenzen heen.

Mobiliteitsmanagement bij de A16

Collega Alwin staat op 2 november, tussen 15.30 en 16.30 uur, op het programma over het programma voor mobiliteitsmanagement op de A16. Want met honderd duizenden motorvoertuigen per dag, is A16 ring Rotterdam een van de drukste verkeersaders van Nederland. Onderhoud aan de A16 heeft dan ook grote impact. Zuid-Holland Bereikbaar is gevraagd om met het programma mensen structureel te verleiden om hun auto te laten staan. Door diepgaande datagedreven analyses, weten we in detail wie er wanneer gebruik maakt van de weg en kan er door middel van slimme interventies worden ingegrepen.

Programma en meer info

Benieuwd naar de presentaties van onze collega's? Bekijk het programma waar je hen kunt vinden. Het NVC wordt georganiseerd door kennisinstituut CROW en Acquire. Het congres vindt plaats in de Meervaart in Amsterdam. Het adres is Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam. Voor alle reisinformatie naar het congres, vind je hier aanvullende informatie.