Wees trots op wat we hebben opgezet

“Laat het geld en alle discussies eromheen los en kijk naar de mooie dingen die we als ZHB met de partners kunnen doen.” Aan het woord is Arjen Reijneveld. Vanaf 2011 werkzaam bij gemeente Den Haag en vanaf het prille begin betrokken bij de oprichting van Zuid-Holland Bereikbaar. Vanuit gemeente Den Haag vervulde hij vanaf de start de rol van accounthouder richting Zuid-Holland Bereikbaar. 25 april 2024 is zijn laatste werkdag en daarna gaat hij van zijn pensioen genieten. “Ik wil ontdekken, verbazen, dingen doen en genieten.”

Geen ingepakte dozen bij vertrek

“Twee jaar geleden dacht ik: Wat wil ik nog allemaal in mijn werk? Daar kwamen toen drie zaken uit: Zuid-Holland Bereikbaar en het laten landen binnen gemeente Den Haag, de herijking van Bereikbaarheidsregie en de netwerkstrategie (mobiliteitstransitie). Ken je de film ‘about Schmidt’? In de film heeft de acteur hele dozen ingepakt met een overdracht en die dozen staan vervolgens na een maand bij het oud papier, dicht en al. Dat wilde ik voorkomen, dus ik heb mij gefocust op de drie eerdergenoemde onderwerpen en intern mondeling waar relevant mijn kennis overgedragen in deze twee jaar.”

Het doel is met elkaar de goede dingen te doen

Arjen: “In de APPM-tijd leek Zuid-Holland Bereikbaar aanvankelijk vooral iets bestuurlijks te worden, later is dat praktischer ingestoken. Het was goed om de drie eerdere uitvoeringsorganisaties bij elkaar te brengen: de operatie van BEREIK!, mobiliteitsmanagement van De Verkeersonderneming die vooral ook een onderneming was en Bereikbaar Haaglanden & Rijnland die zich focuste op de werkgeversbenadering.” BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming waren de drie voorlopers van Zuid-Holland Bereikbaar. “Wat jammer was is dat er vanaf de start gedoe is geweest over geld. Dat gaat beide kanten op: bij de partners van ZHB heeft niemand zich van tevoren gerealiseerd wat iedereen zou moeten bijdragen voor de benoemde ambities en vanuit ZHB wordt er vooral gepraat over tekorten. Dat is jammer, want de organisatie is uniek in zijn soort in Nederland. Het is geen doel op zich voor de organisatie om te groeien. Het doel is met elkaar de goede dingen te doen.”

Meer tijd steken in moeders

“Ik hoop dat de evaluatie ZHB ook echt weer dichter bij de partners brengt. Want voor een samenwerkingsorganisatie moet je je richten op je moeders/partners. ZHB kan een belangrijke rol spelen om de moeders/partners verder te helpen. Regioregie en verkeersmanagement lopen wel; dat is in het verleden goed opgezet. Op het vlak van mobiliteitsmanagement is de afstand tussen Den Haag en ZHB nog te groot. Ik vind dat ZHB meer tijd moet steken in haar moeders en de verschillende diensten/afdelingen binnen de moeders. Ik had zelf binnen Den Haag ook verder willen komen met het uitdragen van wat ZHB voor ons beleid en de projecten kan doen. Ik hoop ook dat dit na de evaluatie verder wordt opgepakt.” Hij vervolgt: “Want wat we bedacht en opgezet hebben, vind ik prachtig. En de samenwerking tussen de partners was en is altijd goed. Natuurlijk soms met wat ups en downs, maar met elkaar hebben we het telkens weer bij elkaar gehouden en elkaar geholpen. Het vraagt van de moeders om over de eigen schaduw heen te stappen. Een laatste belangrijk punt nog is de gebiedsaanpak. Die is hard nodig, maar er moet in Haaglanden nog wel energie in worden gestoken om dit verder te brengen.”

Tijd om te genieten

Als Arjen gevraagd wordt wat hij nu gaat doen met zijn tijd, reageert hij lachend: “Eerst ga ik een tijdje luieren, even helemaal niks. Daarna pak ik mijn cursus Frans weer op en misschien wil ik wel leren om te programmeren Ik vind computers leuk en ik wil weten wat ze doen. Ik wil weten hoe dingen werken. En verder ga ik klussen op ‘mijn’ boerderij (Herenboerderij de Vlinderstrik). Ik wil het ook lekker open laten. Vanaf je 4e tot je 67ste zit je in een stramien van school en werk. Nu is het tijd om van een agendaloze tijd te genieten en er in de eigen omgeving op uit te gaan.”