Zuid-Holland Bereikbaar professionaliseert verder in 2024

Zuid-Holland Bereikbaar professionaliseert verder in 2024

Zuid-Holland Bereikbaar komt voort uit drie organisaties. Marcel Dorlandt leidde de afgelopen jaren de transitie naar de nieuwe organisatie met identieke systemen en werkwijzen en een gemeenschappelijke cultuur. Nu de fusie voltooid is, zet Marcel als MT-lid met de portefeuille Bedrijfsvoering zijn tanden in de verdere professionalisering van Zuid-Holland Bereikbaar.

“Ik krijg veel energie van het leiden van complexe organisatieveranderingen”, vertelt Marcel. De opdracht waarmee hij als interim manager medio 2021 bij Zuid-Holland Bereikbaar begon, was hem dan ook op het lijf geschreven: een plan maken voor de financiële transitie van Verkeersonderneming, BEREIK! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland naar Zuid-Holland Bereikbaar. Toen eind 2021 de samenwerkingsovereenkomst rond was, kon Marcel begin 2022 zijn transitieplan uitvoeren.

Vallen en opstaan
“We hebben in 2022 onder hele hoge druk de nieuwe organisatie live gezet. Het was een proces van vallen en opstaan waarin we veel geleerd hebben. In 2023 is er wat meer rust in de teams gekomen. We hebben verdere stappen naar volwassenheid gezet, bijvoorbeeld in het werken met een jaarplan. Ook hebben we ingezet op de gebiedsgerichte aanpak.”

Komst ProRail
Marcel is trots op de bereikte resultaten: “Er staat een organisatie die op één manier werkt en die veel meer dan bij haar voorgangers werkt vanuit beleid, procedures en systemen. Medewerkers zijn ook meer digitaal gaan samenwerken en online kennis gaan delen. Toch is rustig achterover leunen er voor Marcel en Zuid-Holland Bereikbaar ook in 2024 niet bij. “We zijn een programma-organisatie met veel projecten die zich continu aanpast aan de behoefte van onze samenwerkingspartners.” Marcel illustreert dit met ProRail als partner. “Dat betekent dat we in onze mobiliteitsmanagementoplossingen ook met het spoorvervoer rekening zijn gaan houden. De inhoudelijke portefeuilles blijven zich hierdoor ontwikkelen.”

Input ophalen bij partners
Vanwege deze dynamiek gaat Zuid-Holland Bereikbaar in de eerste helft van 2024 met de partners terugblikken op de afgelopen twee jaar. Marcel: “Welke zaken die destijds op de tekentafel bedacht zijn, zouden we op basis van onze huidige kennis en ervaring anders willen inrichten? We halen hiervoor in de eerste zes maanden van dit jaar input op bij onze partners en zullen ook zelf kritisch in de spiegel kijken. De input gaan we gebruiken om de zaken die goed lopen te behouden en onze zwakke punten beter en slimmer te doen.”

Samenhangend geheel
Wil Marcel alvast een tipje van de sluiter oplichten van wat beter kan? “Ja, we streven naar meer verbinding tussen onze projecten. Dat willen we bereiken door onze medewerkers in meerdere projecten te laten meedraaien. We hebben als MT het doel om Zuid-Holland Bereikbaar als één samenhangend geheel te laten opereren, waarbij mensen elkaar zo veel mogelijk opzoeken.”

Mensen en middelen
In dit MT heeft Marcel in tegenstelling tot andere MT-leden geen geografisch gebied in zijn portefeuille. De portefeuille Bedrijfsvoering heeft zijn volledige focus. “Bedrijfsvoering doet alles wat nodig is om het programma en de projecten te ondersteunen met mensen en middelen”, vat Marcel samen. De financiële administratie, inkoop, HR en ICT vallen onder Bedrijfsvoering. Zijn afdeling heeft geen direct contact met partners, maar zorgt er op de achtergrond voor dat alles soepel verloopt. “We zorgen ervoor dat Zuid-Holland Bereikbaar elk kwartaal aan de partners rapporteert over de voortgang uit het jaarplan. Ook betalen we tijdig onze leveranciers. Dan gaat het bijvoorbeeld om facturen voor medewerkers die organisatiepartners bij ons detacheren.”

Spin in het web
De schil met gedetacheerde medewerkers is als gevolg van de krappe arbeidsmarkt lastig te vullen. “Onze partners hebben ook last van de krapte en lenen begrijpelijkerwijs hun goede mensen niet uit. Dat betekent dat we als Zuid-Holland Bereikbaar mensen moeten inhuren voor deze schil.” Ondanks de krapte lukt het HR om toch voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. Marcel: “Het spreekt sollicitanten aan dat Zuid-Holland Bereikbaar een spin in het web is die rijksoverheid, provincies, gemeenten en regionale partners met elkaar verbindt. Die succesfactor maakt ons ook uniek als werkgever.”