Over het MT

Van Zuid-Holland Bereikbaar

Binnen het MT van Zuid-Holland Bereikbaar hebben alle portefeuillehouders zowel een inhoudelijke portefeuille als een gebiedsportefeuille. Het MT wordt ondersteund door een programmasecretaris.

Foto van Jos van Hees

Jos van Hees

  • Directeur–bestuurder Zuid-Holland Bereikbaar

Foto van Bart de Mooij

Bart de Mooij

  • Portefeuille Omgeving en Ontwikkeling
  • Gebiedsportefeuille Drechtsteden en Alblasserwaard

Foto van Elionne Smit

Elionne Smit

  • Portefeuille Programmering
  • Gebiedsportefeuille Zuid-Hollandse eilanden en havengebied

Foto van Monique Monster

Monique Monster

  • Portefeuille Communicatie
  • Gebiedsportefeuille Rotterdam en omgeving

Foto van Marcel Dorlandt

Marcel Dorlandt

  • Portefeuille Bedrijfsvoering