Over het MT

Van Zuid-Holland Bereikbaar

Binnen het MT van Zuid-Holland Bereikbaar hebben alle portefeuillehouders zowel een inhoudelijke portefeuille als een gebiedsportefeuille. Het MT wordt ondersteund door een programmasecretaris.

Foto van Jos van Hees

Jos van Hees

  • Directeur–bestuurder Zuid-Holland Bereikbaar

Foto van Bart de Mooij

Bart de Mooij

  • Portefeuille Verkeersmanagement
  • Gebiedsportefeuille Drechtsteden en Alblasserwaard

Foto van Elionne Smit

Elionne Smit

  • Portefeuille Programmering
  • Gebiedsportefeuille Zuid-Hollandse Eilanden en Havengebied

Foto van Marjolein van Meteren

Marjolein van Meteren

  • Portefeuille Mobiliteitsmanagement
  • Gebiedsportefeuille Haaglanden en Holland Rijnland

Foto van Monique Monster

Monique Monster

  • Portefeuille Communicatie
  • Gebiedsportefeuille Rotterdam en omgeving en Midden Holland

Foto van Marcel Dorlandt

Marcel Dorlandt

  • Doorontwikkeling bedrijfsvoering