Over het MT

Van Zuid-Holland Bereikbaar

Binnen het MT van Zuid-Holland Bereikbaar hebben alle portefeuillehouders zowel een inhoudelijke portefeuille als een gebiedsportefeuille. Het MT wordt ondersteund door een programmasecretaris.

Foto van Jos van Hees

Jos van Hees

 • Directeur–bestuurder Zuid-Holland Bereikbaar

Foto van Bart de Mooij

Bart de Mooij

 • Portefeuille Omgeving en Ontwikkeling
 • Gebiedsportefeuille Drechtsteden en Alblasserwaard

Foto van Elionne Smit

Elionne Smit

 • Portefeuille Programmering
 • Gebiedsportefeuille Zuid-Hollandse eilanden en havengebied

Foto van Roger Demkes

Roger Demkes

 • Portefeuille Mobiliteitsmanagement
 • Gebiedsportefeuille Haaglanden

Foto van Monique Monster

Monique Monster

 • Portefeuille Communicatie
 • Gebiedsportefeuille Rotterdam en omgeving

Foto van Nico van der Mark

Nico van der Mark

 • Portefeuille Verkeersmanagement

Foto van Marcel Dorlandt

Marcel Dorlandt

 • Portefeuille Bedrijfsvoering