Korte Termijn Maatregelen A15

Minder file, betere doorstroming

Zorgen dat elke werkdag honderden reizigers de spits vermijden op de A15 Ridderkerk-Gorinchem. Dat is wat Zuid-Holland Bereikbaar sinds 2019 doet bij de fileaanpak A15.

Het traject tussen Rotterdam en Gorinchem staat al jarenlang in de file top-tien van de ANWB. Daarnaast is ook gemeten dat er meer vervoersmiddelen op de weg rijden dan voor 2019, we zijn dus met meer mensen op de weg. Des te belangrijker om dit verkeer zo goed mogelijke te spreiden over de bestaande infrastructuur.

In het project de Korte Termijn Maatregelen A15 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, Smart Delta Drechtsteden en Zuid-Holland Bereikbaar aan een betere spreiding van het verkeer. Daarnaast werken deze partijen samen met omliggende gemeenten samen in de gebiedsaanpak Drechtsteden en Alblasserwaard.

Acties voor verschillende doelgroepen

Elk type reiziger over de A15 vraagt om een eigen benadering. Er zijn acties opgezet voor reizigers in het gebied, maar ook wordt er samen gewerkt met (logistieke) bedrijven. Zo wordt er gekeken wat bedrijven kunnen doen om de filedruk op de A15 te verminderen. Logistieke bedrijven kunnen schuiven met hun rijtijden en het bundelen van vracht.

Momenteel wordt onderzocht of we meer acties voor bewoners kunnen opzetten.

Rijgedrag en verkeersmanagement

Daarnaast wordt er met rijgedrag en verkeersmanagement verschillende pilots opgezet. Deze leiden misschien niet direct tot minder verkeer op de wegen, maar zorgen voor een betere doorstroming van het wegverkeer. Dit gebeurt onder andere met de app van Flitsmeister.

Kijk voor meer informatie op: https://www.mirta15papendrechtgorinchem.nl/