KTMA15 en Groot Onderhoud A15

Minder file, betere doorstroming

Zorgen dat elke werkdag honderden reizigers de spits vermijden op de A15 Ridderkerk – Gorinchem. Dat is wat Zuid-Holland Bereikbaar sinds 2019 doet bij de file-aanpak A15. Daarnaast zijn we gevraagd door Rijkswaterstaat om ook te helpen tijdens het Groot onderhoud A15 in de zomer van 2024.

Het traject tussen Rotterdam en Gorinchem staat al jarenlang in de file top tien van de ANWB. Daarnaast is ook gemeten dat er meer vervoermiddelen op de weg rijden dan vóór 2019, we zijn dus met meer mensen op de weg. Des te belangrijker om dit verkeer zo goed mogelijk te spreiden over de bestaande infrastructuur.

In het project Korte Termijn Maatregelen A15 werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Smart Delta Drechtsteden en Zuid-Holland Bereikbaar aan een betere spreiding van het verkeer. Ook werken deze partijen samen met omliggende gemeenten in de gebiedsaanpak Drechtsteden en Alblasserwaard.

Ook wordt er groot onderhoud gepleegd aan de A15 deze zomer. Meer informatie hierover vind je hier. Rond deze werkzaamheden intensiveren we een aantal werkzaamheden en zetten we bijvoorbeeld extra acties in rond bezoekers van onder andere Kinderdijk en de Biesbosch.

Acties voor verschillende doelgroepen

De komende tijd wordt hard gewerkt aan verschillende acties voor reizigers. We werken met de Waterbus samen aan een actie tijdens de werkzaamheden van het groot onderhoud. Vanuit verkeersmanagement en rijgedrag onderzoeken we hoe we files kunnen verminderen op de A15. Werkgevers zijn van harte welkom om aan te sluiten bij het werkgeversnetwerk Drechtsteden en Alblasserwaard. Via de mobiliteitsadviseur kunnen zij contact opnemen voor een adviesgesprek en ook voor acties zoals bijvoorbeeld de fietsworkshops. Logistieke bedrijven kunnen terecht bij de logistiek adviseur en kosteloos vragen om advies.

De A15 loopt vanuit Zuid-Holland door in Rivierenland. (logistieke) Bedrijven in deze regio kunnen contact zoeken met Slim en Schoon Rivierenland. Vanuit ZHB onderhouden we nauwe contacten met Slim en Schoon om de acties en regelingen daar waar nodig en mogelijk goed op elkaar af te stemmen.