Inkoopadviseur

Werken bij Zuid-Holland Bereikbaar

Stel je voor: In een dynamische regio als Zuid-Holland, waar mobiliteit centraal staat, is het beheer van dagelijkse mobiliteitsuitdagingen zoals verkeersopstoppingen van cruciaal belang. Ondanks de beschikbaarheid van geavanceerde technologieën ligt de nadruk in jouw rol op het effectief beheren van een breed scala aan inkoopactiviteiten. Je begint met een grondige analyse van de behoeften om vervolgens de beste aanpak voor het inkopen van benodigde goederen en diensten te bepalen. Of het nu gaat om meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, mini-competities of Europese aanbestedingen, jij zorgt ervoor dat het inkoopproces doelmatig, transparant en rechtmatig verloopt. In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan de portefeuillehouder Bedrijfsvoering.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 130 professionals die werken bij ZHB.

Het team Bedrijfsvoering bestaat uit 10 enthousiaste collega’s. Wij werken hybride vanuit huis en op locatie op onze centrale hub in Delft of bij onze partner in Rotterdam.

Wat doet een inkoopadviseur?

Een inkoopadviseur brengt de behoefte in kaart en zorgt ervoor dat Zuid-Holland Bereikbaar de gewenste goederen of diensten tegen de juiste prijskwaliteitverhouding kan verkrijgen. Dit alles verloopt in nauwe samenwerking de portefeuillehouders, projectleiders en onze samenwerkingspartners.

Vervolgens voert de inkoopadviseur marktonderzoek uit, benadert inkooprelaties voor het uitbrengen van voorstellen, vergelijkt de diverse aanbiedingen om vervolgens advies uit te brengen aan de eindverantwoordelijke portefeuillehouder en eventueel betrokken projectleider.

Na selectie van de best passende aanbieding draagt de inkoopadviseur zorg voor het sluiten van de koopovereenkomst, het contractbeheer en het onderhouden van de inkooprelatie. Hierbij is er nauwe samenwerking met de financiële- en inkoopadministratie die hierbij ondersteunen. Verder werkt de inkoopadviseur intensief samen met het team van de projectmanagementorganisatie (PMO); zij zijn immers de ogen en de oren voor de inkoopadviseur.

Taken en verantwoordelijkheden

Een inkoopadviseur is eindverantwoordelijk voor het inkopen van goederen en diensten voor Zuid-Holland Bereikbaar. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn:

Vaardigheden en kwalificaties

De functie van inkoopadviseur gaat zowel over goederen en diensten als over het onderhouden van relaties. Belangrijke vaardigheden en kwalificaties zijn:

Competenties

Functie-eisen

Overige informatie

Goed om te weten

Ben je een professional van een van onze samenwerkingspartners, dan willen we je verzoeken je belangstelling kenbaar te maken door te mailen naar HR@zuidhollandbereikbaar.nl met je eigen organisatie in afschrift. Behoor je niet tot een van deze samenwerkingspartners, dan verzoeken we je je belangstelling kenbaar te maken via https://inhuurdesk.nl/. Geschikte kandidaten via onze samenwerkingspartners krijgen bij deze procedure voorrang.