Interview: Sina Reshad over de Keukenhof en Verkeersmanagement

De Keukenhof, gelegen in het Nederlandse Lisse, viert dit jaar haar 75ste verjaardag. Met slechts een korte openingstijd van twee maanden tijdens het bloeiseizoen, ontvangt de Keukenhof bijna 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Dat komt neer op een daggemiddelde van zo'n 21.000 bezoekers. Ondanks de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, kiezen veel mensen ervoor om met de auto of touringcar te komen. Dit resulteert dagelijks in een stroom van zo'n 1200 tot 8000 voertuigen die zich allemaal verplaatsten rond de Keukenhof. Met name tijdens het (afgelopen) Paasweekend was, en tijdens de aankomende Koningsdag is het relatief druk. Al deze bewegingen leiden regelmatig tot verkeersdrukte en files rondom het park.  Hoe wordt al dit verkeersdrukte in goede banen geleid? We spraken Sina Reshad, van de afdeling Verkeersmanagement van Zuid-Holland Bereikbaar.

Wat doet verkeersmanagement voor de Keukenhof? 

‘Het verkeer rondom de Keukenhof moet in goed banen worden geleid. Daar komt vanuit de Regiodesk, de afdeling Verkeersmanagement (afgekort: VM) om de hoek kijken. VM is gespecialiseerd in het regelen van het verkeer. Het doel is hierbij om een veilige en vlotte doorstroming te bevorderen, files te verminderen en ongelukken te voorkomen. Daarvoor hebben zij een aantal middelen tot hun beschikking zoals informatiepanelen, scenario’s. Voor de Keukenhof is een specifiek scenario met bijbehorende schakelingen opgesteld. Na het afgelopen Paasweekend kregen wij van de Keukenhof positieve feedback: de uitstroom scenario's hebben goed gewerkt!’

Wat zijn scenario’s en schakelingen? 

‘Scenario’s in verkeersmanagement zijn een combinatie van maatregelen die worden ingezet wanneer zich een bepaalde situatie voordoet. Ze vormen niet de situatie zelf, maar zijn de stappen die Verkeersmanagement neemt wanneer die situaties zich voordoen. Scenario's kunnen invloed hebben op het verkeer en de manier waarop het wordt beheerd.’ Sina legt uit: ‘Het scenario voor de Keukenhof is opgebouwd uit verschillende schakelingen die grotendeels automatisch in- en uitgeschakeld worden.’  

‘Een schakeling binnen verkeersmanagement verwijst naar een proces (of actie) waarbij een verandering wordt aangebracht in de regulering of controle van het verkeer. Deze schakelingen kunnen zowel handmatig als geautomatiseerd zijn. Ze worden vaak toegepast om de verkeersstroom te optimaliseren, congestie te verminderen, de veiligheid te verbeteren of om te reageren op noodsituaties. ‘ 

'Net zoals bij eerdere edities van de Keukenhof werken er een aantal schakelingen automatisch. Deze schakelingen meten bijvoorbeeld de reistijd op verschillende trajecten en plegen op basis daarvan een vooraf afgestemde inzet. Een inzet verwijst naar het activeren of implementeren van specifieke maatregelen, strategieën of middelen om de verkeerssituatie te beheren of te verbeteren. Als een automatische schakeling niet goed functioneert, moet de Regiodesk de betreffende schakelingen deactiveren en handmatig in te zetten in de systemen die genoemd staan in de stroomschema’s. In het stroomschema staat met vormen beschreven of de actie handmatig of automatisch is. Een specifieke vulkleur bepaalt welke uitvoerend of verantwoordelijke partij betrokken is bij de actie.’ 

Samenwerking en communicatie  

Samenwerking is een belangrijke factor binnen verkeersmanagement. Voorafgaand aan de opening van de Keukenhof wordt er onderling afgestemd, waarbij ook mobiliteitsmanagement een rol speelt. Elske de Fliert legt uit: ‘We zijn in gesprek met de Keukenhof en andere stakeholders rondom de A44. De A44 is een belangrijke weg voor de aanrijroute richting de Keukenhof. We kijken nu naar opties om P&R locaties te creëren buiten het bloeiseizoen. Voor de aankomende werkzaamheden aan de A44 onderzoeken we verschillende maatregelen, bijvoorbeeld de inzet van een pont.’ 

Gedurende de evenementdagen is er contact en afstemming tussen de Regiodesk Zuid-Holland, verkeerscentrales, de provincie en de gemeente. De verkeerscentrales informeren elkaar actief bij incidenten die rondom de Keukenhof plaatsvinden. Regiodesk houdt nauw contact met de duty manager van de Keukenhof. Per dag wordt de drukte gemonitord en vindt er afstemming plaats. Is de parking vol? Dan wordt dit via wegkantsystemen (informatiepanelen) social media gedeeld en de meldkamer van vervoerder Arriva ingelicht. Afhankelijk van de drukte wordt bepaald of er meer informatie gedeeld moet worden met het verkeer. Regiodesk kan ervoor kiezen om hiervoor specifieke systemen in te zetten, zoals camera’s, of elektronische informatieborden (wegkantsystemen). Deze wegkantsystemen dragen bij aan een efficiënter en veiliger beheer van het wegverkeer door real-time informatie te verstrekken en het verkeer te monitoren en te reguleren.

Wil je meer weten over Verkeersmanagement binnen Zuid Holland Bereikbaar? Bekijk dan de pagina.