Alstom: "Vervoer verduurzamen is onze missie"

Een bedrijf dat zich wereldwijd toelegt op duurzame oplossingen voor de spoorwegsector denkt natuurlijk ook serieus na over het duurzaamheidsbeleid van de eigen organisatie. Alstom stimuleert fietsen, thuiswerken, het gebruik van ov, carpoolen en maakt de overstap naar elektrisch vervoer. Alle modaliteiten worden ingezet. Een gesprek met Wilbert Ruck Environmental Manager bij Alstom Netherlands B.V.

Onderdeel denktank

“We zijn lid geworden van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, omdat we graag onderdeel willen zijn van de denktank. Veel interessante partijen zijn al partner en we staan er voor open om met elkaar samen te werken en ideeën en innovaties uit te wisselen. Onze missie is het verduurzamen van vervoer. Om dat te bereiken ontwikkelen we energie-efficiënte oplossingen. We innoveren nu voor de toekomst. Daarmee dragen we bij aan de gezondheid van mensen en aan een betere levenskwaliteit. Ons doel is om in 2025 het energieverbruik van onze producten en diensten wereldwijd met 25% te verlagen ten opzichte van 2014. Sinds maart 2020 is er al een reductie van 20% gerealiseerd. Dat dat geen loze woorden zijn, blijkt wel uit het feit dat onze doelstellingen voor emissiereductie in juli 2023 werden goedgekeurd door het ‘Science Based Targets-initiative‘ (SBTi). Dit is een samenwerkingsverband tussen CDP (Carbon Disclosure Project), het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WNF),” zegt Ruck trots.

Eerste waterstoftrein ter wereld

De producten en diensten die Alstom biedt zijn oplossingen gericht op comfortabel duurzaam vervoer voor iedereen. “Er wordt rollend materiaal vervaardigd zoals treinen, metro’s en trams en wij voorzien het bijbehorende onderhoud hiervan. Ook worden er spoorwegbeveilingssystemen geleverd: onder andere gebaseerd op het European Train Control System (ERTMS level 2). Innovatie staat hoog in het vaandel. Eind november 2022 vond de eerste demonstratie plaats van het volledig autonoom rijden van een rangeerlocomotief. Daarnaast heeft Alstom de primeur met de eerste waterstoftrein ter wereld. De Coradia iLint zoals de trein heet rijdt in Duitsland en is onlangs in Canada in bedrijfgesteld. Deze trein stoot alleen nog water uit en heeft een laag geluidsniveau.”

Environmental Road Map

“In alle onze ontwikkelingen speelt het eco-designprincipe mee. We houden bij het ontwerp al rekening met de afvalstromen en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt kunnen worden. Het gaat dan niet alleen om het verminderen van CO2 maar ook van bijvoorbeeld fijnstof. Er zijn zoveel initiatieven dat we goed bijhouden en plannen wanneer we wat doen. Daartoe is een Environmental Road Map opgesteld. Ook die werkwijze is misschien interessant om eens te delen met de andere partners.”

Bij auto opladen hoort een laadetiquette

Ruck: “Om onze duurzaamheidsdoelstellingen wereldwijd en in Nederland te behalen kijken we ook naar de mobiliteit van onze medewerkers. Mobiliteit is naast verwarming van de panden een van de zaken die de meeste CO2 uitstoten en energie gebruiken. Nu we al diverse acties hebben uitgevoerd om de verwarming te verduurzamen, gaan we aan de slag met de transitie van de auto naar duurzamer vervoer.” 

“In het woon-werkverkeer stimuleren we als eerste het fietsen. Dit is onderdeel van ons beleid. Is de afstand te ver om te fietsen of zit het weer tegen, dan is het ov een goede optie. En er is een thuiswerkbeleid waarbij we kijken naar een goede werk-privé balans. We gaan er van uit dat medewerkers maximaal twee dagen thuiswerken en drie dagen op de werklocatie aanwezig zijn.”

UItbreiden infrastructuur

“Onze vestigingen liggen vaak dichtbij treinstations en dan is het logisch dat we voor zakelijke ritten met het ov reizen. Daarvoor zijn er ov-businesskaarten beschikbaar. Is reizen per ov gezien de bestemming onhandig dan gebruiken we bedrijfswagens. Gaan we met meer medewerkers op pad dan proberen we te carpoolen en vanuit het management geven we daarbij het goede voorbeeld. Zo maken we zichtbaar hoe je het beleid in de praktijk kan toepassen. De meeste bedrijfswagens zijn elektrisch of (plug-in) hybrides. Onlangs is in onze vestiging Ridderkerk de laadinfrastructuur uitgebreid, er staan nu circa 15 laadpalen. Bij de laadpalen hoort ook een laadetiquette: is de auto opgeladen? Dan haal je hem weg zodat een ander ook aan de beurt komt. Innovatie houdt niet op bij de tekentafel maar vergt ook een ander gedrag!“