Certus Groep: Niet alleen in, maar ook aan je bedrijf werken

“De Klimaatalliantie is een mooi initiatief omdat je zo je duurzaamheidsbeleid mede op basis van feiten kan concretiseren. En dat is wat we willen: ons duurzaamheidsbeleid verder professionaliseren. Soms heb je daar de hulp en adviezen van anderen bij nodig. Al was het alleen maar om je eigen blinde vlekken te leren kennen,” Elwin Spoel is algemeen directeur van de Certus Groep.

De Lerende Ambtenaar

De Certus Groep is een adviesbureau voor de overheid. De dienstverlening betreft personeelsbemiddeling, coaching en arbeidsmobiliteit. Daarnaast ontwikkelde de Certus Groep in 2018 in samenwerking met gemeenten een opleidingsprogramma voor ambtenaren en in 2021 een digitale leeromgeving voor overheden: De Lerende Ambtenaar. Hierbij staan strategische procesvaardigheden en kennisdeling met behulp van interactieve en leervormen centraal. De Certus Groep is gevestigd in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Er zijn ongeveer 60 medewerkers vast in dienst en circa 75 zelfstandigen werken nauw met hen samen op inhuurbasis. Een deel van het personeel is gedetacheerd bij overheden. De Certus Groep werkt voor circa 80 gemeenten in het gehele land.

Verhuizing naar de Delftse Poort

Eind 2019 ruilde Arcadis haar vestiging aan de snelweg in voor kantoorruimte in de bekende Delftse Poort, pal aan het centraal station. “Natuurlijk was het best een ingrijpende verandering”, blikt Elske terug. “Maar het paste volledig in onze aanpak. En je zag een grote verschuiving van autokilometers naar treinkilometers. Daar waar mensen voorheen geneigd waren met de auto te komen vanwege de makkelijke bereikbaarheid vlak bij de snelweg, kwamen ze nu veel vaker met de trein”, zegt Elske. “En als ze tijdens de dag nog naar een klant moesten, dan namen ze steeds makkelijker een van de deelfietsen of elektrische deelauto’s vanaf kantoor. Ook zagen we - en zien we - dat de populariteit van onze Rotterdamse vestiging als vergader- en ontmoetingslocatie sterk aan het toenemen is. Juist vanwege de makkelijke (en ook internationale) bereikbaarheid.”

Voorbeeld geven

“Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. We willen zelf duurzaam zijn maar daarnaast willen we ook een voorbeeld zijn voor anderen. Daarom hebben we drie pijlers op het gebied van duurzaamheid geformuleerd: Cultuur, beleid en strategie.

Binnen de pijler cultuur laten we zien wat voor organisatie we willen zijn. We werken aan verduurzaming omdat we het willen en het nodig vinden. Het geeft ons positieve energie. Zo komen onderwerpen als duurzaamheid, zingeving en verantwoord werken al snel aan bod tijdens de gesprekken die we met medewerkers hebben, eigenlijk al vanaf het begin. Het past ook bij het werken voor de overheid. Onze, veelal jonge, medewerkers staan daar ook voor open. Aan die onderwerpen kan iedereen in de organisatie zijn steentje bijdragen. In het groot en klein. Zo kwamen collega's met initiatieven om alleen herbruikbare koffiebekers te gebruiken, zoveel mogelijk papierloos te werken en de introductie van de fiets van de zaak.”

Niet alleen anders maar ook minder reizen

“In de pijler beleid hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor duurzaam vervoer. Onze bedrijfspanden liggen allemaal dichtbij een OV-knooppunt en dat is een bewuste keuze. Meer dan 75% van onze medewerkers reist met het OV of met de fiets. Zij hebben een OV business kaart. Bij lange afstanden wordt de 1e klas trein vergoed. Omdat we werken voor gemeenten in het gehele land, ook kleinere gemeenten die geen treinstation hebben, zijn er een aantal leaseauto’s. Deze zijn voor meer dan 70% elektrisch, de overige brandstofauto’s worden met een paar jaar vervangen door elektrische auto’s. Maar voordat we in de auto stappen bekijken we kritisch of er wel een auto nodig is en of je voor bepaalde bijeenkomsten wel moet reizen. Het gaat niet alleen om anders reizen maar ook om minder reizen. En dat voorbeeld willen we aan onze opdrachtgevers meegeven. Zelf ben ik wat je noemt een keuzereiziger. Naar ons kantoor in Rotterdam pak ik de fiets, naar het kantoor in Tilburg en Amsterdam de elektrische auto. Daarnaast werk ik 1 á 2 dagen thuis.

Impact door innovatie

“De digitale leeromgeving, is het resultaat van onze derde pijler strategie. Met deze innovatie proberen we ook impact te maken met onze opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid. We helpen overheden  tijd- en plaats onafhankelijk samen te werken en stimuleren gemeente overstijgend kennisdelen.

Spoel: “Je ziet nog te vaak dat iedereen voor een overleg bij elkaar komt in een hotel centraal in het land terwijl dit niet altijd nodig is. Die centrale ligging betekent vaak wel dat iedereen onderweg moet om er te komen. Natuurlijk is het goed elkaar af en toe fysiek te zien, maar wij proberen met een digitaal klaslokaal in onze leeromgeving digitaal samenwerken praktisch en persoonlijk te maken. Met De Lerende Ambtenaar brengen we meer balans in fysieke en digitale ontmoetingen."

Verkennen blinde vlekken

Wat wil je bereiken met het partnerschap van de Klimaatalliantie? Spoel: “We willen ons verder professionaliseren op het gebied van verduurzaming. Waar liggen nieuwe kansen maar ook waar zitten onze blinde vlekken? De nulmeting die behoort bij het partnerschap staat nog in de planning maar ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten. Dan horen we de feiten en op basis daarvan kunnen we onze richting verder bepalen. Dan zien we niet alleen hoe we het zelf doen maar zien we ook hoe we het doen ten opzichte van andere organisaties. Dat geeft vast weer mooie aanknopingspunten. We werken zelf-organiserend, iedere medewerker is eindverantwoordelijk voor een stukje Certus Groep. Nieuwe thema’s waarmee we aan de slag gaan worden aangedragen, vooral vanuit de medewerkers en niet alleen vanuit het management. Per thema hebben we dan eerst een kick-off en later een evaluatie. Centrale vraag is dan niet: Wat ging er mis, maar hoe kan het nog beter? De insteek is om altijd met een frisse blik te blijven kijken naar wat je doet. Vraag externe hulp en adviezen. Van anderen kan je veel leren. En blijf dus ook sparren met elkaar. Niet alleen in je eigen bedrijf werken maar aan je bedrijf werken!”