De Schep Groep: “Uitstoot brandstof auto’s is schrikken”

De Schep Groep is al een aantal jaren bezig met het verminderen van hun CO2-uitstoot. “Ook al werden we in het verleden uitgemaakt voor ‘geitenwollen sokken’, we willen de wereld voor onze kinderen goed achterlaten. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Daarom zetten we steeds weer nieuwe stappen om te verduurzamen. We zijn al jaren klimaatneutraal. Dat wat we aan uitstoot overhouden, dat compenseren we.” Dick Stofberg is algemeen directeur van de Schep Groep.

Profielfoto van Peter Lamers, manager Quality, Health, Safety en Environment bij ICT Group

Focus op duurzame vooruitgangnd

De Schep Groep is een familiebedrijf met 290 medewerkers en heeft de focus op duurzame vooruitgang. De onderneming bestaat uit een groep van bedrijven onderverdeeld in drie sectoren: vastgoed, de agrarische sector en participatie. Stofberg: “Het lijkt alsof de diverse onderdelen niet veel met elkaar te maken hebben maar als je de geschiedenis kent dan valt alles op zijn plaats. De familie Schep had een boerenbedrijf en een aantal zonen. Niet alle zonen konden op het boerenbedrijf blijven werken. Dus is de oprichter van het bedrijf de Makelaardij ingegaan. En met succes! Maar zoals het zo vaak gaat, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus toen het eenmaal financieel mogelijk was kocht hij een boerenbedrijf. Tot dat onderdeel behoort nu een paardenfokkerij en een melkveehouderij. Met die melk maken we onze eigen kaas. “

Rentmeesters

“Schep Vastgoedmanagers, Schep Makelaars en Van Herk Makelaars zijn de drie pijlers binnen het vastgoedonderdeel. De dienstverlening betreft zowel in- als verkoop maar ook onderhoud van het vastgoed. Participatie is het onderdeel dat jonge ondernemers op weg helpt naar succes. Als wij geloven in een business case of bedrijf dan nemen wij daar graag persoonlijk aan deel. Door de betrokken ondernemer bij te staan met kennis en advies en door mee te investeren. We verstrekken nooit alleen maar kapitaal, we stellen onze expertise beschikbaar om van de onderneming een succes te maken. We zijn dus rentmeesters met boerenverstand, koopmansgeest en de bereidheid jongeren op weg te helpen.”

Geitenwollen sokken

Stofberg: “Wanneer bedrijven nu hun business verduurzamen vindt iedereen dat ze goed bezig zijn. Toen wij jaren geleden begonnen met het klimaatneutraal maken van ons bedrijf werden we als geitenwollen sokken bestempeld. Er waren zelfs medewerkers die onze ambitie niet bij de klant vertelden! Die tijd is echt voorbij. Gelukkig! De reden dat we met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan heeft te maken met ons ideaal dat we de wereld beter achter willen laten. Johan Schep en ik hebben alle twee drie kinderen. En die gun je ook een mooie wereld.”

“Wat we doen om klimaatneutraal te opereren is eigenlijk heel simpel: we proberen om op zoveel mogelijk terreinen van onze bedrijfsvoering energieverbruik te verminderen en daar waar het (nu nog) niet kan, compenseren we wat we overhouden aan uitstoot. Die visie past ook goed bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit en daarom zijn we partner geworden. Met het verduurzamen van mobiliteit hebben we al stappen gezet maar er kan meer en het is fijn van andere partners te leren wat er nog mogelijk is.”

Thuiswerken werkt heel goed

“Een aantal van onze makelaars is natuurlijk veel op pad naar bezichtigingen. We proberen die zakelijke auto’s zoveel mogelijk elektrisch te laten rijden. Dat is nu nog niet altijd mogelijk omdat een deel van de medewerkers geen laadpaal thuis heeft. We hopen dat daar snel verandering in komt. We zijn als bedrijf klimaatneutraal omdat we ook compenseren. Als je ziet wat een impact een brandstofauto heeft op het totaal aan uitstoot van het bedrijf schrik je echt. De helft van alle uitstoot is afkomstig van de auto’s dus het loont echt de moeite om die te elektrificeren of te vervangen door ander vervoer,” zegt Stofberg.

“Daar waar medewerkers thuis kunnen werken is er een beleid van twee dagen thuiswerken en een thuiswerkvergoeding. Corona heeft ons geleerd dat thuiswerken heel goed werkt. Onze medewerkers zijn zo gemotiveerd en hebben zoveel ambitie dat de kwaliteit van het werk er niet onder leidt. Integendeel, soms wordt er thuis harder gewerkt en moeten we medewerkers afremmen. Op dit moment rollen we in een aantal vestigingen een fietsenplan uit. Dan helpen we medewerkers bij de aanschaf van een fiets of e-bike waar ze mee naar het werk komen. Ook is er nu een vergoeding voor medewerkers die met het OV komen. Gaandeweg voeren we dat beleid in alle vestigingen in.”

Compensatie van de uitstoot

De uitstoot die bij de Schep Groep overblijft wordt gecompenseerd. Stofberg: “Dat doen we door het kopen van carbon credits. We vragen medewerkers altijd te kiezen naar welke projecten de credits toegaan. Ik vind het altijd mooi als er in het buitenland projecten worden gekozen waarbij je een bos aanlegt waar ook voedsel wordt verbouwd. Dan sla je twee vliegen in een klap, je compenseert de uitstoot en je helpt mee aan armoedebestrijding. Bij het participatie onderdeel kijken we ook of er startups zijn die passen bij ons DNA. Zo hebben we Airturb op weg geholpen. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in verticale windturbines die elke vlakke locatie kan voorzien van lokale en compact opgewekte windenergie. Het is mooi om samen op te trekken in duurzaamheid.”