Dordrecht bereidt zich voor op slechtere bereikbaarheid: ‘Samen beperken we de schade’

Ook Dordrecht krijgt de komende jaren te maken met hinder door grootschalige werkzaamheden. Daarnaast is er ook in Dordrecht een woningbouwopgave. ‘Dat zorgt voor flinke druk op de bereikbaarheid van onze stad’, vertelt Rik van der Linden, wethouder mobiliteit bij gemeente Dordrecht. ‘We kunnen de schade beperken door minder met de auto tijdens spitstijden te rijden. Daar hebben we iedereen bij nodig. Juist ook werkgevers en hun personeel.’

Voor de komende jaren heeft Rijkswaterstaat diverse onderhoudswerkzaamheden aangekondigd, aan onder andere de Drechttunnel, Brug over de Noord, Heinenoordtunnel/Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug. ‘De overlast die dit veroorzaakt wordt voor iedereen vervelend. Dit onderhoud móét plaatsvinden. We praten hier immers over bruggen en wegen waar we al meer dan 50 jaar met z’n allen intensief gebruik van maken.’ Werkgevers en inwoners zo goed mogelijk informeren speelt hierbij een grote rol, vindt Van der Linden. ‘Wat kunnen zij het beste doen? Eén ding is zeker: als we ons reisgedrag niet aanpassen, komen we sowieso vaak en lang vast te staan in files.’

De nood is hoog
Dordrecht biedt voldoende reisalternatieven, vindt Van der Linden. ‘We hebben een goed fiets- en ov-netwerk. Voor de mensen die de auto kunnen laten staan, is er altijd een andere vervoersmogelijkheid in de buurt.’ Helaas geldt dat niet voor de hele regio. ‘Niet alle bedrijventerreinen en dorpen zijn goed ontsloten voor het openbaar vervoer. Toch zie ik ook daar mogelijkheden. Zoals carpoolen of busjes georganiseerd door werkgevers, die van en naar bedrijventerreinen rijden vanaf diverse locaties.’ Van der Linden hoopt dat de urgentie van anders reizen zo snel mogelijk bij werkgevers doordringt. ‘Hoe groot of klein je bijdrage kan zijn bij het stimuleren van je personeel om anders te reizen: doe het.’

Betere voorbereiding door werkgevers
Van der Linden is zich bewust dat niet elk bedrijf in staat is om zijn personeel anders te laten reizen. ‘Een staalproductiebedrijf waar tonnen staal opgehaald en afgeleverd worden kan niet zomaar overstappen op de trein. Maar de 500 werknemers die er werken, zien misschien wel mogelijkheden om met ander vervoer op andere tijden te reizen.’ Ook kunnen bedrijven zich soms eerder en daardoor beter voorbereiden. ‘Het is goed om verder te kijken dan alleen het volgende kwartaal. We merkten bij de renovatie van de Wantijbrug dat sommige ondernemers zich pas enkele weken voor aanvang afvroegen hoe hun vrachtwagens dan zouden moeten rijden. Terwijl de renovatie al meer dan een halfjaar geleden was aangekondigd. Dan is wat langer in de file staan vaak nog de enige oplossing. Maar het maakt ook duidelijk dat de communicatie over dit soort projecten nooit af is.’

Zuid-Holland Bereikbaar
Werkgevers vinden op het platform Drechsteden en Alblasserwaard Bereikbaar diverse tips en tools om medewerkers te stimuleren anders te reizen en de spits te mijden. Samen Bereikbaar is een community, waar we als werkevers samen zorgdragen voor een betere doorstroming in de regio, want dat is beter voor de economie, het milieu en het woonplezier.

‘Communicatie over anders reizen heeft impact. Dat hebben we ook gezien bij de renovatie van de Wantijbrug. Overleg met werkgevers over de mobiliteitsissues die zo’n renovatie met zich meebrengt en het promoten van reisalternatieven hebben toen zeker geholpen bij een, naar omstandigheden, goede bereikbaarheid. Het is een stap vooruit als mensen op z’n minst bewust worden van reisalternatieven. Daar helpt Zuid-Holland Bereikbaar goed aan mee.’