ExxonMobil: “Flexibiliteit waar en wanneer het werk wordt gedaan”

“Kennis delen en nieuwe ideeën opdoen gaat ons en andere bedrijven in de Rotterdamse regio helpen om de gezamenlijke doelstelling over het reduceren van CO2 -uitstoot te behalente halen. Ellen Ehmen is Public & Government Affairs Advisor bij ExxonMobil.

Betrouwbare en betaalbare energie is uitdaging

“De groeiende bevolking en de stijgende levensstandaard in veel delen van de wereld betekent dat er meer vraag zal zijn naar huizen, transport, elektriciteit, consumptiegoederen en brandstof. De uitdaging is om betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en tegelijkertijd de milieueffecten, waaronder de risico's van klimaatverandering, te beperken. ExxonMobil is een belangrijke werkgever in Rotterdam met een raffinaderij, chemie- en smeermiddelenfabrieken in de Botlek, Europoort en Pernis. “Met onze technologische kennis en ervaring zijn we bijzonder gemotiveerd om bij te dragen aan het vinden van nieuwe oplossingen voor deze uitdagingen. En daarom doen we op alle vlakken inspanningen, dus ook op het vlak van woon-werkverkeer en zakelijk reizen.

Binnen ExxonMobil werken we al jaren en op verschillende manieren aan het bevorderen van duurzame mobiliteit, zoals uitbreiding van de fietsenstalling en een ov-pilot. De bereikbaarheid van onze productielocaties met het openbaar vervoer blijft een uitdaging. Daarnaast kunnen we als werkgever niet bepalen hoe de werknemer naar het werk komt, we kunnen het enkel stimuleren.”

Vermijden filest

“Met Zuid-Holland Bereikbaar hebben we meegedaan aan acties en campagnes gericht op het vermijden van files door met de fiets, motor of scooter naar het werk te komen. Diverse in de buurt wonende medewerkers hebben daaraan meegedaan; het leverde een directe CO2-reductie op. Het stelt mensen in staat om relatief snel en zonder file- of parkeerproblemen op het werk te komen én het stimuleert mensen om meer te bewegen. Onze medewerkers staan ervoor open om vaker op de fiets naar het werk te komen. Het plaatsen van stopcontacten in de fietsenstalling heeft alvast zijn effect gehad; we zien namelijk meer elektrische fietsen verschijnen.”

Pilot pendelbussen

Ehmen: “We hebben een aantal jaar geleden alweer met het Havenbedrijf, de gemeente, Deltalinqs en een aantal bedrijven een pilot gedaan met pendelbussen van en naar Spijkenisse. Dat was helaas geen succes, want ondanks alle promotie en inspanning was er helaas te weinig animo onder de verschillende medewerkers om er gebruik van te maken. Er wordt ook vaak gesproken over ov over water, maar dat moet buiten de Petroleumhaven blijven en er zijn geen aanlegsteigers voor passagiersvaartuigen in de buurt. We blijven echter zoeken naar andere mogelijkheden en samenwerking.”

Thuiswerken

“Onze HR-programma's bieden al jaren flexibiliteit met betrekking tot waar en wanneer het werk wordt gedaan, om tegemoet te komen aan de uiteenlopende persoonlijke behoeften en voorkeuren van werknemers. Flexibiliteit is een belangrijke hulpbron om werknemers te helpen hun werk en privéleven te beheren. Alles wat bijdraagt aan minder uitstoot op het vlak van woon-werkverkeer en zakelijk reizen is meegenomen, thuis werken draagt hier positief aan bij. Ook in de toekomst zal flexibiliteit en thuiswerken dus belangrijk blijven.”

Lease- en bedrijfswagensk

“We bekijken of we ons lease- en bedrijfswagenpark verder kunnen vergroenen. Denk aan de inzet van meer elektrische auto’s. Daarnaast kijken we naar het plaatsen van laadpalen bij onze vestigingen.”

Ehmen: “Rotterdam heeft de ambitie om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2016. Reductie van de uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer zullen hieraan bijdragen. “Kennis en ervaring delen met de andere partners is iets wat wij van harte aanbevelen. Door je aan te sluiten, kun je ook profiteren van de beschikbare kennis en gezamenlijk optrekken met andere bedrijven. Dat levert altijd goede discussies, nieuwe ideeën en hopelijk een groenere toekomst op.”