Facilicom Group: zorg voor volgende generaties

Via de CO₂ prestatieladder werkt de Facilicom Group, een van de grootste bedrijven in Nederland, aan het verduurzamen van hun mobiliteit. Ingezet wordt op het elektrificeren van de bedrijfsvoertuigen, het stimuleren van het openbaar vervoer en het verminderen van het aantal fysieke vergaderingen. Ook wordt gekeken hoe er anders met de bestelbussen kan worden omgegaan en of e-bikes aangeschaft worden voor het woon-werkverkeer. Binnen een paar jaar is er heel veel bereikt. We spreken met Maarten Hesp, manager Wagenpark en Tim Platteel, Sustainability Manager.

Een van de grootste werkgevers in Nederland

De meeste mensen zullen de naam Facilicom wel herkennen maar of iedereen precies weet wat dit bedrijf doet, is de vraag. “We vallen niet direct op als grote werkgever maar zijn dat wel,” zegt Tim Platteel. “Met circa 26.000 medewerkers zijn we een van de grootste werkgevers in Nederland. Tot ons dienstenpakket behoort eigenlijk alles wat te maken heeft met dienstverlening in en rondom een gebouw: denk aan techniek, catering, schoonmaak, beveiliging maar we voeren ook integraal Facility Management uit voor grote klanten. Dat doen we al zestig jaar onder de vlag van Facilicom maar ook met onze merken als Gom, Trigion, Facilicom Solutions, Incluzio en Food&i. We zijn een familiebedrijf: sociaal en duurzaam. Daar komt ook de zorg voor de volgende generatie vandaan. Onze missie luidt: Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen! Ik draag hieraan bij door onze duurzaamheidsstrategie uit te voeren.”

CO₂ neutraal in 2030

Maarten Hesp: “Die missie vertaalt zich weer naar ons CSR-beleid, onze Corporate Social Responsibility. Dat beleid kent drie pijlers: zorgdragen voor medewerkers, werken aan een inclusieve maatschappij en het verkleinen van impact op het klimaat.” In 2020 ondertekende Facilicom de duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. “Het past allemaal bij elkaar want onze ambities met betrekking tot duurzaamheid hadden we al in 2017 geformuleerd. Zo willen we in 2030 CO₂ neutraal te zijn.”

“Om deze ambitie te vertalen naar de praktijk maken we voor het verkleinen van de impact op het klimaat gebruik van onder andere de CO₂ prestatieladder. Een goed instrument dat je dwingt na te denken over je beleid en om daarover te rapporteren. De CO₂ prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. We streefden ernaar om op niveau 3 gecertificeerd te zijn. En dat is in oktober afgelopen jaar gelukt,” zegt Tim Platteel trots. “Dat was een mooie mijlpaal. En natuurlijk stopt het hier niet bij.”

Concrete maatregelen

Maarten Hesp weet als manager Wagenpark als geen ander dat met mobiliteit CO₂ te verminderen is. “Daar is voor ons veel winst te behalen. Onze klanten zitten door het hele land. Als Facilicom hanteren we het principe van vaste contactpersonen en dan reis je door het gehele land naar je klanten maar ook weer naar hun vestigingen. Daarom hebben we eerst gekeken naar het schoner rijden. Vorig jaar hadden we als doel om 60 bedrijfsvoertuigen in te ruilen voor elektrische exemplaren en dat zijn er 80 geworden. Ook hebben we het aantal laadpalen op onze terreinen verdubbeld. Het afgelopen jaar hebben we van het directieteam een akkoord gekregen op een nieuw wagenparkbeleid. Al onze voertuigen, zo’n 2000 in totaal, zijn in eigen beheer. We hebben als Facilicom een eigen leasebedrijf. Het doel is dat we vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s aanschaffen. Met onze leaseperiode van standaard 5 jaar rijden er dan van ons in 2030 geen conventionele auto’s meer en zijn alle voertuigen elektrisch of wellicht zelfs op waterstof. Op het kantoor in Rotterdam en het hoofdkantoor in Schiedam zijn bandenpompstations geplaatst. Door de bandenspanning op peil te houden, realiseer je al snel een flinke brandstofbesparing.”

Draagvlak concern directie

Platteel vervolgt: “Het anders omgaan met mobiliteit en de wens om CO₂ te verminderen, wordt niet alleen door onze CFO Maartje Bouvy maar door de gehele concern directie gedragen. Dat is belangrijk want alleen dan kan je echte stappen zetten. Onze Management Trainees hebben vorig jaar voor het eerst een elektrische auto’s gekregen. Deze trend zetten we voor de Trainees van 2022 voort. Heel bijzonder want die elektrische auto’s zijn een stuk duurder in aanschaf dan de types die ze voorheen kregen. Daarnaast krijgen alle medewerkers met een bedrijfsvoertuig ook een NS business card. En wanneer zij normaliter bijtelling betalen en dus ook privé met de auto rijden, kunnen ze nu ook privé gratis met het ov reizen. Dit om het ov-gebruik te stimuleren. Zonder draagvlak op directie niveau worden dit soort maatregelen niet ingevoerd.”

Experimenten en onderzoek

“En we zijn er natuurlijk nog niet.” Hesp wil een stap verder gaan en ook naar bestelbussen kijken. “Daar zijn eigenlijk nog geen goede elektrische alternatieven voor. Bij concollega’s zien we dat ze gebruikmaken van elektrische vrachtfietsen of met een bestelbus een hub creëren op een parkeerplek. Vandaar uit kan de medewerker dan fietsen naar de klant. We gaan met beide soorten vervoer experimenteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat dan te doen als je toch materiaal bent vergeten. Weer terugfietsen? Wat kost dat aan tijd? Uitgangspunt is dat de business case sluitend moet zijn.”

“Het Klimaatakkoord gaat ook over woon-werkverkeer en ook dat is onderwerp van onderzoek. Platteel: “Veel van onze medewerkers wonen dichtbij het werk. Dat is heel praktisch. Bij het kantoorpersoneel is dat anders. Maar we zijn op zoek naar een inclusief beleid, een beleid dat voor zoveel mogelijk medewerkers geldt en niet alleen voor bepaalde groepen. Voor medewerkers die relatief dichtbij wonen bekijken we de mogelijkheid voor de aanschaf van een e-bike binnen ons fietsenplan. Dat is ook relevant vanuit het oogpunt van vitale medewerkers. Daarnaast wordt het ov natuurlijk altijd vergoed, afhankelijk van de afstand.”

Slimme combi van reizen

“Facilicom heeft 40 locaties over het gehele land. Bij een aantal lopen de huurcontracten af en we bekijken kritisch of we die wel of niet verlengen. Als je echt fysiek moet vergaderen kun je ook een zaal in een hotel huren op een plek die voor alle aanwezigen goed bereikbaar is. We vergaderen veel digitaal en werken deels thuis. Maar we hechten ook grote waarde aan het sociale aspect. Het gaat om verandering van de mindset en daar horen vragen bij als: Waar ga ik werken? Waarom? Heb ik anderen nodig? De insteek is dat als je toch naar kantoor reist dit gelijk slim combineert met klantbezoek zodat onnodig reizen wordt voorkomen.”

Leerzaam en spannend

Platteel: “We hebben een paar leerzame jaren achter de rug. We weten nu dat er met aanpassingen in de mobiliteit, thuiswerken en digitaal vergaderen veel CO₂ kan worden bespaard. Goed is dat onze productiviteit er niet onder te lijden heeft gehad. Het onderwerp mobiliteit en vooral de rol van de auto daarin blijft altijd spannend. Is het normaal om met de auto naar het werk te gaan? Voorheen was dit geen gespreksonderwerp maar nu wel. Hoe reageren medewerkers als de auto van de zaak straks geen secundaire arbeidsvoorwaarde meer is? Hoe ga je intern een andere cultuur bewerkstelligen? We zijn blij dat we partner Duurzame Mobiliteit zijn geworden. Veel van onze divisies zijn actief in deze regio. Samen met de andere partners kunnen we veel van elkaar leren.”