GBC: “Investeren in duurzaamheid levert profit op”

“Duurzame onderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn: energie, mobiliteit, afval en circulariteit, veiligheid en verlevendiging. De ambities zijn hoog: De GBC wil de meest duurzame tech-zone van Rotterdam worden zonder dat wordt ingeboet op toegankelijkheid. Mobiliteit is een van de belangrijkste instrumenten om te verduurzamen en het gebied leefbaar te houden. Ook als er straks woningen bijkomen.”Marco Bunk is bestuursvoorzitter van de Green Business Club Rotterdam Alexander.

Ritten bundelen

In 2019 ondertekende de GBC met haar participanten de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. “Hiermee spraken we de ambitie uit om het gebied uiterlijk in 2025 emissievrij te bevoorraden. En daarmee zijn we concreet aan de slag gegaan. Je ziet de ene na de andere afvalverwerker langsrijden: allemaal busjes. En allemaal halen ze slechts bij een of een paar adressen het afval op. Wanneer we samenwerken, zijn die ritten zijn goed te bundelen. Dan komt er nog maar één wagen langsrijden voor alle bedrijven. Dat is efficiënter, goedkoper, veiliger en het verlaagt ook nog de uitstoot van CO₂.”

Groenafval start voor nieuw product

“We zijn gewend om afval te bekijken als iets dat waardeloos is, het einde van de keten. Maar het kan ook de start zijn van iets nieuws. Onze participant Sodexo heeft het bedrijf GroenCollect in de arm genomen om het groenafval van al onze horeca duurzaam op te halen. Nu snijdt het mes aan twee kanten: Niet alleen wordt het groenafval duurzaam opgehaald, het afval wordt ook nog verwerkt tot weer nieuwe producten, tot nieuwe reststromen. Om afval te vermarkten heb je omvang nodig. Alleen dan worden de kosten rendabel. Dat kan je niet alleen. Je krijgt pas schaalvoordeel als meerdere bedrijven mee doen.”

Projecten met sluitende business case

Juist dat samenwerken, dat participeren, is een belangrijk onderdeel van de GBC. Bunk: “We zijn geen afkooporganisatie, we verwachten dat de deelnemende bedrijven ook echt aan de slag gaan met duurzaamheid en circulariteit. Dat onderscheidt ons van bijvoorbeeld een netwerkorganisatie. Het netwerken volgt bij ons vanuit de projecten maar de projecten staan voorop. We spreken dan ook niet over leden of deelnemers maar over participanten. In dat woord zit de actiecomponent al opgesloten. En ook onze naam geeft precies aan waar we voor staan: Green Business Club. Het draait om de business case. Onze contributie bedraagt 5000 euro per jaar. Voor een MKB-bedrijf is dat een serieus bedrag. Daarom wordt de inleg gebruikt om er projecten mee op te tuigen. Door de projecten op te schalen, ontstaat er uiteindelijk een sluitende business case. Je investeert als het ware en maakt naderhand profit. Je krijgt er iets voor terug. Door samen te werken aan projecten deel je ook kennis en ervaringen en kom je met elkaar op ideeën. Moeten we nog wel elke dag met de auto naar het werk? Kunnen we ook een dagje fietsen of met het ov? Of thuiswerken? Door iedere keer kleine stappen te zetten kom je met elkaar een heel eind.”

Nadenken over hub

“Nagedacht wordt ook over het inrichten van een hub aan de rand van het gebied,” zegt Bunk gedreven. Dan kan je daar alle goederen verzamelen en duurzaam het gebied inrijden. Dat is een langlopend traject want de grond die je nodig hebt is of van een gemeente of van een vastgoedeigenaar. Tegelijkertijd probeer je in te schatten waar je over een paar jaar het meeste behoefte aan hebt. Als het afval al duurzaam wordt opgehaald en je rijdt de goederen elektrisch en gebundeld het gebied in. Heb je dan nog behoefte aan een hub? Of heb je die hub juist nodig om te bundelen? Dat zijn de strategische vragen waar we voor staan.”

Files moet je niet meer willen

“Mooi is dat alle participanten eenzelfde vertrekpunt hebben: Iedereen wil meer groen en minder dominantie van de auto. Files moet je niet meer willen. Ze zijn onnodig en vervelend. Ook het woonwerk verkeer kan efficiënter en prettiger plaatsvinden. Afgelopen najaar hebben we een project gedraaid waarbij we deelfietsen hebben neergezet om medewerkers te laten ervaren hoe het is om met de fiets naar het werk te gaan. Juist in die weken was het bijzonder slecht weer. Maar toch kregen we er positieve reacties op. Dus herhalen we die pilot in het voorjaar nog een keer. Over een paar jaar worden een aantal kantoren omgebouwd naar woningen. Door zo’n transitie kijk je anders om je heen. Is het gebied dan leefbaar genoeg? De Green Business Club speelt bij die transitie een rol omdat wij de lijnen hebben naar de gemeenten en naar onze participanten.”

Leren en elkaar inspireren

Bunk: “Het was voor ons vanzelfsprekend dat we ons zouden aansluiten bij Duurzame Mobiliteit. Op het gebied van zowel duurzaamheid als mobiliteit gebeurt er veel in Rotterdam en dan is het logisch om daarbij aan te haken. Ook hier geldt weer: laten we van elkaar leren en elkaar inspireren. Wat de een al heeft uitgevonden kan de ander zo na doen. Dat scheelt tijd en energie en we worden er allemaal beter van. Er zijn nog heel veel projecten die onze aandacht vragen. Als we elk jaar een kans weten te verzilveren hebben we over 10 jaar veel bereikt en ziet de wereld er een stuk beter uit.”