Havensteder: 'Ons eerste mobiliteitsdoel is bereikt!'

De partners van het Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit zijn heel verschillend maar één zaak hebben ze gemeen: ze werken aan het terugdringen van hun CO₂-uitstoot op het gebied van mobiliteit. 50% minder CO₂ in 2030 ten opzichte van 2016. Dat is het doel! Werk aan de winkel dus! Sommige partners hebben dit doel al bereikt en zetten nu al stappen om in 2050 of zoveel eerder volledig neutraal te zijn. Een van die partners is woningcorporatie Havensteder. Bart Hendriks, adviseur strategie en fietser, vertelt erover.

Alle kilometervergoeding is €0,23.

“Het vervoer is bij ons heel divers geregeld. Er zijn collega’s die met het ov komen, die wandelen, de fiets pakken of met de auto komen. Zeker naar onze kantoren in het centrum van Rotterdam wordt er veel gefietst. We vergoeden alle kosten die met het ov worden gemaakt en zijn ruimharig in de kilometervergoeding van de andere modaliteiten. Of je nu met de auto komt, de fiets of lopend: de kilometervergoeding bedraagt €0,23. Medewerkers waarderen dat enorm. Tegenwoordig houden we onze reizen en kilometers per maand bij in een web omgeving, maar toen dat nog per reis werd ingediend zag je dat de fietsende medewerkers aarzelden om de declaratie in te dienen. ‘Voor het fietsen hoef je toch geen vergoeding te ontvangen’, werd er dan gezegd. Maar het is goed dat die vergoeding er is. Fietsstimulering doen we ook met het fietsleaseplan en het wat oudere fietsplan waarbij je als medewerker de fiets koopt met een korting. Daarnaast heeft Havensteder deelfietsen, elektrische deelauto’s en deel-e-bikes om naar huurders, partners en stakeholders te gaan.”

Trots op bereiken eerste mijlpaal

De afgelopen jaren hebben we het beleid op het gebied van mobiliteit aangepast. We zijn blij dat we partner zijn van het Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit. De adviseur van Zuid-Holland Bereikbaar helpt ons om een goed inzicht te krijgen in de uitstoot van ons vervoer maar geeft ook aan waar nog laaghangend fruit te plukken is. Het eerste doel, namelijk om onze CO₂-uitstoot in 2030 te reduceren met minimaal 50% ten opzichte van 2016, is al bereikt. En daar zijn we trots op. Nu is het zaak dat vast te houden. Nu we minder thuiswerken en minimaal twee dagen per week op kantoor zijn, kijken we naar andere mogelijkheden om de CO₂-reductie in stand te houden of verder te reduceren. Dat doen we door het stimuleren van fietsen, terugdringen van autogebruik en vergroenen van het wagenpark naar elektrische poolauto’s. We blijven actief monitoren en waar nodig bijsturen.”

Weten waar je impact maakt

Hendriks: “Het partnerschap is voor ons echt een katalysator geweest. Door te meten en te monitoren krijg je goed inzicht en kennis waar je concrete stappen kunt zetten. Aan de hand van die data weet je waar haalbare verbeteringen mogelijk zijn en waar je naar op weg bent.

Momenteel bereiden we nieuwe stappen voor. Zo willen we ook de onderhoudswagens elektrificeren. Deze gaan altijd mee met de medewerkers naar huis en dat geeft nog wel wat vraagtekens bij het opladen. Vindt dat thuis plaats? En hoe gaat dat dan? Tenslotte heeft niet iedereen een oprijlaan waar de auto te parkeren en op te laden is. Hoe dat vorm moet krijgen, daar zijn we nog niet over uit.”

“De ambitie blijft natuurlijk om geheel klimaatneutraal te worden. Daarom zetten we niet alleen concrete stappen maar denken we ook goed na hoe we onze ambitie kunnen bereiken. Wat is daarvoor nodig? Waar maken we impact als we veranderen? Zuid-Holland Bereikbaar helpt ons daar goed bij.”

Samen geven we thuis

Havensteder is een woningcorporatie in Rotterdam met ruim 450 medewerkers en ongeveer 42.000 (betaalbare) woningen die worden verhuurd, beheerd en onderhouden. De organisatie is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de stadsregio Rotterdam. Hendriks: “We willen graag dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en hun buurt, en dat zij mee kunnen doen in de samenleving. We doen dit samen met onze bewoners én partners onder het mom Samen geven we thuis.

Thuisgeven betekent ook dat we rekening houden met toekomstige generaties; die willen wij graag ook een fijne en betaalbare woning blijven bieden. We bouwen de komende jaren nieuwe (duurzame) woningen en verduurzamen onze bestaande voorraad. We hebben een fors isolatieprogramma en zetten in op het aardgasvrij maken van onze woningen.”