LBC Terminals: CO₂-neutraal in 2023

“In 2030 willen we als LBC Terminals CO₂-neutraal zijn,” zegt Martin Hoogenraad, Corporate Social Responsibility Manager. “Een ambitieus plan. Maar als toonaangevend, internationaal en onafhankelijk opslagbedrijf voor vloeibare bulk hoort verantwoordelijkheid nemen en nadenken over de toekomst erbij. We zetten als bedrijf in op het beter, efficiënter en duurzamer maken van de haven en onze wereld. Dat is niet altijd makkelijk maar we hebben al forse stappen gezet. Scope 1 en 2 zijn al in kaart gebracht. Sinds 2020 hebben we bijna 40% van onze CO₂ gereduceerd. Nu gaan we aan de slag met scope 3 waartoe ook de uitstoot van mobiliteit behoort.”

Partnerschap Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit

Marielle Lathouwers, HR Director Europe and Compensation & Benefits Manager Group a.i, vult aan: “Als bedrijf zijn we partner geworden van het Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit. Samen met ruim 110 andere bedrijven in Rotterdam en omgeving gaan we aan de slag met het verduurzamen van ons woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit. Op zich maakt de CO₂-uitstoot van mobiliteit slechts 2 à 3% uit van onze totale uitstoot maar juist omdat het impact heeft op het eigen handelen draagt het bij aan bewustwording. Wanneer je in je vervoer minder energie verbruikt denk je eerder na over het energieverbruik elders in de organisatie.” “Daarbij zullen we als bedrijf steeds vaker te maken krijgen met files en vertragingen,” zegt Hoogenraad. “Als we dan als medewerkers al anders reizen, blijft er meer ruimte op de weg over voor onze vrachtwagens.”

Het werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit kent al meer dan 110 partners. Doe ook mee. Bekijk alle partners.