Onderwijs casus: Groningen Bereikbaar

Met zo’n 90.000 studenten en scholieren is Groningen een echte studentenstad. Dat zorgt voor een levendigheid maar ook voor veel verkeersstromen. Er wordt in Groningen gewerkt aan weg en spoor. Daarnaast maken studenten en scholieren veel gebruik van het OV. Met name in de ochtendspits zorgt dit voor extra drukte in het OV. Dat levert hinder op voor scholieren, studenten, werknemers van de onderwijsinstellingen en voor overige reizigers. Een ongewenste situatie die vraagt om een oplossing.

De aanpak

De Groningse onderwijsinstellingen en Groningen Bereikbaar hebben zich gedurende vijf jaar (2014-2019) samen ingespannen om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden ten tijde van de werkzaamheden. Samen met studenten, scholieren en werknemers is gekeken naar oplossingen en maatregelen om de druk op de ochtendspits te verlichten. Er zijn verschillende initiatieven genomen. Bijvoorbeeld het BAE-bike experiment (before anything else e-bike) waarmee studenten hun OV-weekkaart konden omzetten naar een OV-weekendkaart en daarbij 4 maanden de beschikking kregen over een e-bike. Een ander voorbeeld is het aanpassen van de lesroosters door MBO-scholen voor een betere spreiding van de reizigers in het openbaar vervoer. Met de regeling Anders Roosteren werd aan onderwijsinstellingen in Groningen een financiële vergoeding gegeven voor elke student die buiten de ochtendspits reist in vergelijking met het jaar ervoor.

Tegelijkertijd zijn er ook voor werknemers maatregelen getroffen. Zij zijn gestimuleerd om de auto zo nu en dan te laten staan en vaker op een andere manier te reizen. Elke onderwijsinstelling heeft dit op haar eigen manier aangepakt. Van het faciliteren van thuiswerken en het plannen van vergaderingen buiten de spits, tot aan aantrekkelijke fietsregelingen en P+R probeerkaartjes. Ook zijn er beloningsacties ingezet voor gewenst reisgedrag en elektrische deelauto’s voor dienstreizen en een elektrische bakfiets voor logistiek verkeer.

Het resultaat

Er zijn prachtige resultaten behaald in de periode 2014 – 2019. Deze resultaten zijn een gevolg van intensieve samenwerking op zowel bestuurlijk als operationeel niveau tussen de Groningse onderwijsinstellingen, Groningen Bereikbaar, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het OV-bureau Groningen Drenthe en de regionale vervoerders.De verschillende initiatieven hebben er voor gezorgd dat 60% van de studenten en scholieren vaker de fiets pakt.

Initiatief Anders roosteren is de meest effectieve maatregel gebleken met als resultaat 1.054 studenten dagelijks uit de ochtendspits in 2019.
Het initiatief Gratis reizen buiten de spits heeft 60% minder OV-ritten in de ochtendspits opgeleverd.

Het BAE-bike experiment heeft geleid tot 67% minder ochtendspitsritten en 56% minder avondspitsritten.
In totaal 138 medewerkers uit de spits.
100 van de 11.000 medewerkers werkt minimaal 1 dag per week thuis.
180 medewerkers probeerden een week lang de e-bike of speed pedelec.
111 medewerkers zijn in 2018-2019 het openbaar vervoer gaan gebruiken.
55 automobilisten reizen vaker via een P+R.