Onderwijs casus: Nijmegen Heyendaal

Op campus Heyendaal in Nijmegen bevinden zich de Radboud Universiteit, het Radboud UMC het Technovium (ROC) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dagelijks reizen zo’n 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5.000 polikliniekbezoekers van en naar de campus. Dat levert behoorlijk wat verkeersknelpunten op. De onderwijsinstellingen op de campus bogen zich daarom over de vraag: Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid rondom de campus? En hoe zorgen we ervoor dat de campus duurzaam bereikbaar blijft? Hiervoor moet het autoverkeer van en naar campus Heyendaal de komende jaren met 20 procent afnemen. Het doel is om een groene, autoluwe campus te creëren.

De aanpak

Om het autoverkeer van en naar de campus te laten afnemen, worden fietsen, lopen en OV-gebruik in en rondom het campusgebied de norm. De inrichting van deze ruimte wordt aangepast waardoor meer ruimte voor groen en bijvoorbeeld afspreekplekken ontstaat. Daarnaast is een verbetering van het drukke station Heyendaal nodig. Om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het station te garanderen worden huidige reizigersstromen meer opgedeeld. De komende jaren wordt zo’n 13 miljoen euro geïnvesteerd in onder andere ruimere perrons en betere verbindingen met de campus.

Het resultaat

Al eerder kozen het Radboudumc, de HAN en het ROC voor verschillende aanvangstijden waardoor studenten en medewerkers op verschillende tijden reizen. Daardoor is de druk op bestaande routes verminderd. De aanpak zorgt voor:
- een vermindering van de verkeersdruk;
- een afname van het aantal verkeersknelpunten;
- een verbetering van de verkeersveiligheid.

Kijk voor meer info op de website van Heijendaal.