Onderwijs casus: Utrecht

Ruim 185.000 leerlingen, studenten en medewerkers reizen tijdens de ochtendspits en de steeds langer wordende middag- en avondspits. Dagelijks verplaatsen zij zich naar een van de vele Utrechtse scholen en onderwijsinstellingen, zoals universiteit, hogeschool, vakopleidingen en regionale opleidingscentra. Dit zorgt al jaren voor grote drukte op de wegen en in het openbaar vervoer. Met name in de ochtendspits wanneer starttijden van werk en lessen samenvallen. De onderwijsinstellingen en vervoerders bogen zich daarom samen over de vraag: Hoe kan de drukte tijdens de dagelijkse reispiek beter verspreid worden?

De aanpak

Goedopweg heeft voor dit specifieke vraagstuk de Onderwijsaanpak ontwikkeld. De start van de Onderwijsaanpak viel samen met de coronacrisis, wat heeft geleid tot een verschuiving van fysiek naar digitaal onderwijs. Hierdoor lag de focus dit jaar enerzijds op een veilige herstart en doorstart van het onderwijs en anderzijds op het vasthouden van gezonder en duurzamer reisgedrag.  De Onderwijsaanpak zet in op het begeleiden van onderwijsinstellingen richting hybride- en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs. Door minder vaak, anders, op andere momenten en tussen andere locaties te reizen, kan ook na de coronacrisis de drukte tijdens piekuren blijvend verminderen. De Onderwijsaanpak stoelt op vier pijlers, namelijk:
- het verbinden van alle onderwijsinstellingen
- inzicht krijgen in de regionale mobiliteitssituatie door middel van monitoring
- kennisdeling om van elkaar te leren wat werkt en wat niet
- innovatieve ideeën bedenken om te komen tot hybride onderwijs.

Het resultaat

De Onderwijsaanpak is onlangs van start gegaan en loopt nog in heel 2021 door. Desondanks kunnen we alvast een aantal resultaten delen:
Er is gestart met de ontwikkeling van een Onderwijsradar die de reisbewegingen per vervoermiddel en per type onderwijs toont.
Op 27 november 2020 is de online masterclass ‘Onderwijs in beweging’ georganiseerd. Met maar liefst 80 aanmeldingen, 11 aanwezige onderwijsbesturen en 6 gepitchte ideeën, een groot succes.
Via gesprekken en enquêtes binnen de onderwijsinstellingen zijn de belangrijkste uitdagingen om veilig en duurzaam te herstarten gepeild. Hieruit zijn drukke gebieden naar voren gekomen die extra aandacht behoeven.

Met hulp van Goedopweg is de opleiding Sport en Bewegen van ROC Midden Nederland een Gezondheidshub gestart om aandacht te vragen voor meer bewegen en vaker fietsen. Deze deelfietspilot wordt bij succes uitgerold binnen het hele ROC. Ook andere mbo- en hbo-opleidingen tonen interesse.

Slim roosteren is een van de maatregelen die de onderwijsinstellingen in samenwerking met Goedopweg inzetten om te zorgen dat het niet te druk wordt op de wegen en in het openbaar vervoer. De instellingen stemden onderling per gebied hun roosters op elkaar af zodat start- en eindtijden van de lessen elkaar niet overlappen. Goedopweg nam het initiatief voor de realisatie van ‘Parkeer- en Fietshubs’ aan de rand van de stad. Onderwijsprofessionals kunnen hier gratis de auto parkeren, om vervolgens met de fiets de stad in te reizen.