Onderwijs: Mobiliteitsanalyse handig hulpmiddel bij beleid

Een verhuizing naar een nieuwe locatie zorgt ervoor dat organisaties gelijk het mobiliteitsbeleid onder de loep nemen. Dat gold ook voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Maar er was een extra reden: de nieuwe locatie van het Koninklijk Conservatorium, het prachtige Amare in het centrum, eist dat medewerkers duurzaam reizen. Vanuit het programma SMARD, onderwijsaanpak, werd een mobiliteitsscan uitgevoerd om inzicht te krijgen wat de beste vervoeroptie is voor medewerkers. De uitkomsten geven de ov-bedrijven weer inzicht waar de mogelijke knelpunten liggen.

Overall dashboard

“Vorig jaar kwam een aantal zaken bij elkaar waardoor we ons mobiliteitsbeleid hebben aangepast. Voorafgaand aan de coronaperiode was het openbaar vervoer vaak heel erg druk, naar die tijd wilde zowel de overheid als de ov-bedrijven niet terug. De vraag onder andere aan de onderwijsinstellingen was hoe zij nu reisden en hoe zij dat straks weer gingen doen zodat knelpunten in beeld konden worden gebracht. Daar werkten we graag aan mee. De uitkomsten gaven hen relevante informatie die wordt meegenomen in een overall dashboard Onderwijsinstellingen. En het leverde ons waardevolle informatie op om het mobiliteitsbeleid vorm te geven.” Arthur Gieles is secretaris College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Dit is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk  Conservatorium. De Hogeschool heeft circa 700 medewerkers.

Technisch hoogstandje

Het inzicht hoe medewerkers reizen is verkregen via een mobiliteitsanalyse die via de Onderwijsaanpak SMARD is aangeboden. Gieles: ”Alle reisbewegingen, dus met welke vervoermiddelen ze reizen en op welke tijdstippen, worden ingevoerd en volgens AVG-richtlijnen verwerkt. Een hele klus. Wij hebben veel individuele roosters en dan is het niet te doen om van iedereen de tijdstippen in te voeren in het systeem maar mede op basis van inschattingen van andere onderwijsinstellingen kon de analyse gemaakt worden. Ik was heel erg onder de indruk van de uitkomsten van de mobiliteitsanalyse. Natuurlijk zijn de resultaten anoniem maar om meer inzicht te krijgen in de accuratesse van de scan heb ik mijn privéadres bij de bespreking bekend gemaakt. Hierdoor kon ik zien welke uitkomsten de analyse daarover gaf. Het klopte zo precies dat ik daar zeer enthousiast over was. Het is een technisch hoogstandje. In het systeem kun je ook aan de knoppen draaien om te zien wat er gebeurt als zaken veranderen. Als bijvoorbeeld meer medewerkers fietsen of lopen. Wat zijn dan de kosten maar ook wat is dan de CO₂-uitstoot?”

Fietsen en openbaar vervoer

“Voor onze gehele organisatie is nu een duurzaam mobiliteitsbeleid opgesteld. Voor medewerkers die verder weg wonen dan 8 kilometer is er een ov-business kaart. Daarmee kunnen zij gratis naar het werk reizen. Medewerkers die dichterbij wonen komen op de fiets. Zij ontvangen geen kilometervergoeding maar worden gecompenseerd via de zogenoemde ‘uitruilregeling’. Dit fiscaal voordeel kan ook worden aangewend voor het fietsenplan. Voor collega’s die slecht ter been zijn of instrumenten van grote omvang vervoeren, zoals harp of contrabas, worden uitzonderingen gemaakt om met de auto te komen.”

Gieles: “Voor studenten is er geen aparte regeling gemaakt. De meesten (meer dan 80% ) wonen in de regio en vaak hebben zij sowieso een ov-studentenkaart waarmee zij gratis kunnen reizen. Onze lesroosters zijn niet aangepast. Omdat we veel individuele roosters hebben en qua leslokalen niet ruim in ons jasje zitten, wordt er ook al in de avonden en op zaterdag lesgegeven.”

Verhuizing naar duurzame locatie

“Een andere reden om met het mobiliteitsbeleid aan de slag te gaan,” zegt Gieles,” had direct te maken met de verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar Amare, het nieuwe culturele centrum in hartje Den Haag. Amare is niet alleen duurzaam gebouwd, in het programma van eisen staat ook de afspraak dat de medewerkers die erin werken duurzaam reizen. Voordat je kan bepalen hoe zij het beste duurzaam kunnen reizen, is inzicht in de vervoerpatronen noodzakelijk. Daar kwamen de uitkomsten van de mobiliteitsanalyse goed bij van pas.”