Onderwijs: Werkgeversbenadering voor een beter bereikbare regio

Samen houden we Zuid-Holland in beweging. Dat is waar we ons bij Zuid-Holland Bereikbaar iedere dag hard voor maken. En dat vraagt om afstemming! Bijvoorbeeld tussen de mobiliteitsaanpak binnen het onderwijs en de benadering voor werkgevers. In het onderwijs is het namelijk niet alleen een komen en gaan van leerlingen en studenten; onderwijsinstellingen zijn ook de grotere werkgevers in de provincie. Benieuwd hoe de onderwijsaanpak en de benadering voor werkgevers met elkaar verweven zijn? En wat Zuid-Holland Bereikbaar doet voor werkgevers op het gebied van mobiliteit? In dit interview geven Elske van de Fliert – Mobiliteitsmakelaar in Rijnland en Midden-Holland – en Roger Demkes – MT-lid van Zuid-Holland Bereikbaar – antwoord op al onze vragen.

Bij goed werkgeverschap is nagedacht over mobiliteit

De toenemende drukte in de provincie Zuid-Holland vraagt ook van bedrijven en organisaties om mobiliteitsaanpassingen. Toch is dit niet de hoogste prioriteit voor de meeste werkgevers. “Ondanks de files en het gebrek aan parkeergelegenheden, is niet iedere werkgever met mobiliteit bezig”, vertelt Elske. “Vitaliteit, duurzaamheid en goed werkgeverschap zijn onderwerpen die hoger op de to-do-lijst staan.” Waarom zouden werkgevers zich dan toch moeten buigen over mobiliteitsvraagstukken? Elske: “Zorgen voor een goed bereikbare werkomgeving is een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap, een onderwerp waar het overgrote deel van de werkgevers wél druk mee is.”

Hybride werken nog geen oplossing voor het mobiliteitssysteem

Een aantrekkelijke werkgever is dus bezig met bereikbaarheid. Bijvoorbeeld met een fietsplan, een verhuizing naast een OV-locatie of de mogelijkheid tot hybride werken. Zeker dat laatste is na de COVID-19-pandemie een belangrijke voorwaarde voor medewerkers. Roger: “In de sectoren waar het mogelijk is ontstaat een nieuwe balans tussen thuiswerken en werken op locatie.” Helaas heeft dit tot nu toe niet het gewenste effect op het mobiliteitssysteem. “Na corona zijn de files toegenomen, terwijl er minder mensen onderweg zijn. De dinsdag en donderdag zijn gebombardeerd tot dé vergaderdagen. Bovendien zijn de mensen die meer thuiswerken voornamelijk OV-reizigers.”

Andere mobiliteitsontwikkelingen voor werkgevers

Een tweede factor die van invloed is op de drukte tijdens de spits is de enorme groei in het aantal zzp’ers. En dan met name in de bouw. “Waar bouwvakkers die in dienst waren gezamenlijk in een busje naar de bouwplaats gingen, gaan zzp’ers in hun eigen auto naar het werk”, vertelt Roger. Maar ook de openingstijden van de kinderopvang zorgen voor een piek in het verkeer. “De tijden waarop het kroost kan worden afgezet en opgehaald bij de opvang is enorm bepalend voor de tijden waarop een grote groep werknemers – tweeverdieners met jonge kinderen – reizen.” Een andere belangrijke ontwikkeling op het gebied van mobiliteit voor werkgevers is volgens Elske het groeiende verschil tussen grote steden en de buitengebieden. “Mensen uit de stad willen geen auto meer en gaan op zoek naar een werkgever die goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Hier is het goed geregeld en is het openbaar vervoer rendabel. In tegenstelling tot buitengebieden. Hier worden lijnen geschrapt, waardoor mensen kiezen voor banen die makkelijk met de auto te bereiken zijn. Dit verschil wordt steeds groter en het versterkt elkaar.”

Op weg naar een structurele relatie

Om een oplossing te bieden voor de piekmomenten in het verkeer door forenzen gaat Zuid-Holland Bereikbaar in gesprek met werkgevers over mobiliteit en bereikbaarheid. Het doel? Roger: “Op korte termijn willen we alle werkgevers in de regio in beeld hebben. Per deelregio werken we aan structureel contact met 25 grote werkgevers. Bijvoorbeeld om hen te informeren over werkzaamheden. Daarnaast is het doel om met tien van deze werkgevers tot mobiliteitsafspraken te komen.” Deze korte termijn doelen zijn een opstap voor de lange termijn. “Een structurele relatie met alle grote spelers is het lange termijn doel. Zij hebben met hun aangepaste reisgedrag een grote invloed op hun omgeving.”

Het succes van de werkgeversbenadering

Zuid-Holland Bereikbaar is volop bezig met het uitvoeren van de werkgeversaanpak. En met succes! Roger noemt de samenwerking met Florence als treffend voorbeeld. “Samen bedachten we een aanpak om medewerkers te stimuleren de auto te verruilen voor de elektrische fiets. Mensen in de thuiszorg zijn op een dag namelijk veel onderweg en met deze aanpak verwachten we wel vier tot vijf autobewegingen voorkomen.” Naast de positieve resultaten vanuit de samenwerkingen met grote werkgevers, is ook de deelname aan de Europese Mobiliteitsweek een succes gebleken. Elske: “Met een groep van zeven grote werkgevers uit de regio zetten wij ons vorig jaar in om de auto te laten staan.” De resultaten liegen er niet om! “Er zijn in die week 70.000 minder kilometers met de auto afgelegd. Hierdoor stootten we 14 ton minder CO2 uit én stonden er 3-5% minder files.” De conclusie: “met een grote groep kunnen we écht een verandering teweegbrengen.”

Koppeling werkgeversaanpak en het onderwijs

Maar niet alleen commerciële bedrijven kunnen met mobiliteitsafspraken een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Zuid-Holland. “Ook onderwijsinstellingen zijn grote werkgevers in de regio”, aldus Roger. Het is daarom niet gek dat de onderwijsaanpak en de werkgeversaanpak voor een groot deel overlappen. “Afspraken maken tussen beide benaderingen is essentieel.”