RET: “Keuze OV is keuze voor duurzaam reizen”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de RET. “Het vervoeren van mensen is onze core business maar we zijn tegelijkertijd een sociaal bedrijf met oog voor de klant, de collega’s, het milieu en de maatschappij,” zegt Maurice Unck, algemeen directeur van de RET. Het Rotterdamse OV-bedrijf verduurzaamt het materieel, plaatst zonnepanelen, bouwt een duurzame garage en natuurlijk reist het personeel waar mogelijk met het OV.

Profielfoto van Peter Lamers, manager Quality, Health, Safety en Environment bij ICT Group

Keuze OV is keuze duurzaamheid

Unck: “We voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles binnen onze mogelijkheden te doen om bij te dragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse regio en van Nederland. Kiezen voor het openbaar vervoer is kiezen voor duurzaam reizen.” De RET is al bijna 150 jaar een begrip in de stad en regio Rotterdam. Sinds juli 2007 is het een verzelfstandigd bedrijf met de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als enig aandeelhouders binnen de NV.?”

Scan eerste hulp bij wetgeving

“Met de mobiliteitsadviseur is afgesproken dat we starten met het uitvoeren van een scan. Dat is een handig hulpmiddel en een eerste start bij de nieuwe wetgeving. Vanaf januari gaat het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit in werking. Dan moeten, en vooral willen we de gegevens op orde hebben. De uitkomsten van de scan helpen ons om de rapportage compleet te krijgen. Van leaseauto’s kennen we de data vaak wel maar van het woon-werkverkeer hebben we op dit moment minder inzichten.”

Energiepositief in 2030

“Samen met onze energieleverancier Eneco hebben we het doel gesteld om in 2030 energiepositief te zijn. Dan willen we meer stroom opwekken dan we gebruiken,” zegt Unck gemotiveerd. “Vanaf 2024 krijgen we alleen nog Nederlandse groene energie afkomstig van windparken en zonne-energie geleverd. En we zetten continue stappen ter verbetering van onze duurzaamheid. De daken van de diverse RET-gebouwen liggen vol met zonnepanelen. Ondertussen werken we gestaag aan de overgang naar een 100% zero emissie busvloot in 2030. In 2019 namen we al de eerste 55 volledig elektrische bussen in gebruik. De komende maanden komen er 42 nieuwe elektrische bussen bij. De hybride bussen blijven nu nog even rijden op streeklijnen omdat de batterijcapaciteit niet voldoende is op die afstanden. Maar in 2029 zullen ook die vervangen worden door elektrische of waterstofbussen. Dat hangt af van de techniek die dan mogelijk is.”

Deelvervoer in voor- en natransport

“Het OV kan niet overal tot in de haarvaten van de buiten stedelijke gebieden of industriegebieden komen,” weet Unck. “Soms is er voor- en natransport nodig. Dan kan je als reiziger gaan lopen en of je eigen fiets gebruiken maar voor wat langere afstanden is het ook fijn als er deelvervoer voorradig is: deelfietsen, deelscooters en/of deelauto’s. Met bestaande aanbieders van deelvervoer hebben we afspraken tot samenwerking. We gaan dat niet zelf exploiteren. Het deelvervoer staat ook in onze app. Dan zie je niet alleen wat er voorradig is maar kun je het gelijk boeken. De toekomst is natuurlijk dat het deelvervoer te plannen, te boeken én te betalen is. Dan bied je service aan de klant.”

Minder CO2 met olivijn als ballast

Niet alleen het vervoer is zo duurzaam mogelijk, dat geldt ook voor de andere materialen. Langs het spoor van Hoek van Holland is er een nieuw soort steen als ballast toegepast: olivijn. Unck: “Het is een gesteente dat relatief snel reageert met het (zure) CO₂ in de atmosfeer. Het onttrekt het als het ware uit de lucht. Deze innovatie hebben we in samenwerking uitgevoerd met de gemeente Rotterdam en de MRDH. De hoeveelheid Olivijn op ons traject kan tot wel 20.000 kg CO₂ absorberen. Ook daarmee werken we aan duurzaamheid. We hebben niet zoveel ballast nodig maar daar waar het kan passen we het toe en dat geldt ook voor die plekken waar de ballast vervangen moet worden. We zijn hiermee de eerste in Nederland en we willen natuurlijk graag onze ervaringen en kennis delen met de collega OV-bedrijven zoals HTM, GVB en ook met Prorail. Dan brengen we met elkaar de markt op gang want eigenlijk heb je bij zoiets volume nodig.”

RET company card en shuttlebusjes

De RET telt met de ingehuurde medewerkers in totaal zo’n 3500 medewerkers. Unck: “Veel van hen wonen in de regio en die hebben een RET company card waarmee ze duurzaam reizen naar het werk. Voor de medewerkers die het OV ’s morgens opstarten zijn er shuttlebusjes die hen naar het beginpunt van de bus, tram en metro brengen. Vaak is dat De Akkers. Er zijn ook enkele bedrijfswagens en daarvoor is onlangs een nieuw contract afgesloten zodat ook die allemaal elektrisch gaan rijden.”

De RET is partner Duurzame Mobiliteit

“Duurzaamheid past waanzinnig goed bij ons product,” zegt Unck. “Het aantal elektrische auto’s begint nu pas te groeien maar wij rijden met onze trams en metro’s al heel lang elektrisch. Logisch dat we dan ook bij de partners Duurzame Mobiliteit willen horen. De afgelopen jaren waren voor ons bedrijf heel taai door corona maar toch zijn we blijven investeren in duurzaamheid. Zo hebben we gewerkt aan de plannen voor de nieuwbouw van een bus garage en busremise naast de tramremise Beverwaard. Die nieuwe locatie wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd, wordt voorzien van zonnepanelen, laadplekken voor de bussen en we bereiden ons daar voor op waterstof. Bedoeling is dat deze garage uiterlijk 2025 operationeel is.”

“Duurzaamheid past waanzinnig goed bij ons product,” zegt Unck. “Het aantal elektrische auto’s begint nu pas te groeien maar wij rijden met onze trams en metro’s al heel lang elektrisch. Logisch dat we dan ook bij de partners Duurzame Mobiliteit willen horen. De afgelopen jaren waren voor ons bedrijf heel taai door corona maar toch zijn we blijven investeren in duurzaamheid. Zo hebben we gewerkt aan de plannen voor de nieuwbouw van een bus garage en busremise naast de tramremise Beverwaard. Die nieuwe locatie wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd, wordt voorzien van zonnepanelen, laadplekken voor de bussen en we bereiden ons daar voor op waterstof. Bedoeling is dat deze garage uiterlijk 2025 operationeel is.”