Robeco: “Wens om duurzame doelen te behalen”

Duurzame mobiliteit en duurzaam beleggen gaan bij Robeco hand in hand. Want als je als bedrijf sustainability hoog in het vaandel hebt dan geldt dat natuurlijk ook voor het vervoer naar het werk én naar de klant. Practice what you preach! En een bedrijfslocatie tegenover het Rotterdamse Centraal Station helpt ook enorm om de auto te laten staan.

Kantoor Rotterdam is bewust keuze

Robeco, het Rotterdamsch Beleggings Consortium, is van oorsprong een puur Rotterdams bedrijf. Een aantal havenbaronnen wilden in 1929 met hun geld graag deelnemen in andere bedrijven en bedachten dat het beter werkte als je dat gezamenlijk deed. De Grote Depressie gooide eerst nog roet in het eten maar door vol te houden ontstond een bloeiende en inmiddels internationale vermogensbeheerder met een breed aanbod aan actieve beleggingsstrategieën op het gebied van Duurzaam Beleggen, Quant, Thematic, Credits tot Opkomende Markten. Het toevoegen van waarde voor de klant is waar het om gaat, tegelijkertijd streeft Robeco naar bescherming van de planeet voor de generaties van nu en straks.

Ook nu nog zetelt het kantoor in Rotterdam en niet in Amsterdam waar veel financiële bedrijven gevestigd zijn. “Een bewust keuze,” zegt Anneriet van Rijn, senior Reward specialist. “Rotterdam zit nu eenmaal in ons DNA. Toen we een aantal jaren geleden gingen verhuizen naar een duurzamer pand besloten we in Rotterdam te blijven en naar een locatie op het Weena te gaan. Dat is ideaal bereikbaar met het OV.”

Practice what you preach

“Die verhuizing heeft ook voor de verduurzaming van onze mobiliteit goed uitgepakt. Vanuit de werkplek zie je het Centraal Station Rotterdam. Er kwamen altijd al veel medewerkers met het OV en dat is sindsdien alleen maar toegenomen. Er zijn zelfs medewerkers met een leaseauto die hun auto neerzetten bij bijvoorbeeld station Breda en het laatste deel van hun reis met de trein naar Rotterdam reizen om de files rondom Rotterdam te mijden. Van de 780 medewerkers zijn er zo’n 200 gerechtigd een leaseauto aan te schaffen, 140 medewerkers hebben daar voor gekozen. Een groeiende groep ziet van de leaseauto af en komt met het openbaar vervoer of op de fiets. Natuurlijk komt dat door de locatie waar we gevestigd zijn maar ook door onze core business. Dat is beleggen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Dan past reizen met het OV of de fiets daar wel heel goed bij: practice what you preach. Sinds een paar jaar worden er alleen volledig elektrische leaseauto’s aangeschaft.”

“Medewerkers die met het OV reizen krijgen een OV business kaart. Of als ze dichterbij wonen een RET-kaart. Reis je op eigen gelegenheid, zoals de fiets, dan kan je in aanmerking komen voor de maximale wettelijke vergoeding van 21 cent/km. Deze vergoeding verhogen we volgend jaar naar 23 cent/km.”

Handige tool

“Het partnerschap van Duurzame Mobiliteit past natuurlijk prima bij alles wat we al doen aan verduurzaming. En het helpt ons ook om weer nieuwe stappen te zetten. Als bedrijf met meer dan 100 medewerkers vallen we vanaf januari 2024 onder het Besluit CO2-reductie personenmobiliteit. De enquête die ons door Zuid-Holland Bereikbaar wordt aangeboden is ook goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kunnen daarmee goed in kaart brengen hoe onze medewerkers precies reizen om daar vervolgens weer verder beleid op te maken. Met zo’n hulpmiddel zijn we heel blij. We maken elk jaar een duurzaamheidsrapport waarin we neerzetten wat we doen op allerlei terreinen en dat doen we dus ook over onze mobiliteit. We willen transparant zijn over wat we doen, niet omdat het is opgelegd vanuit de overheid maar omdat er de wens is om onze eigen doelen te bereiken,” zegt Van Rijn trots.

Is vliegen wel noodzakelijk?

“Een ander onderwerp waar we ons nu in verdiepen betreft de zakelijke reizen. Het vliegen naar buitenlandse klanten en congressen levert een grote emissie-uitstoot op. Dat willen we beperken en doen we in verschillende fasen. We starten met informatieverstrekking en aansluitend met bewustwording. We melden wat vliegen aan uitstoot met zich meebrengt. Vervolgens gaan we in op de alternatieven die er zijn: moet je wel vliegen of kan je het ook met een online meeting via Teams af? En als dat niet lukt welke alternatieve vervoermiddelen komen in aanmerking voor het vliegtuig? We maken dit beleid dus eerst bespreekbaar en geven aan waarom we het vanuit de organisatie van belang vinden en daarna voeren we het gefaseerd in. Op dit moment is het een ‘soft target”. Een van onze kantoren zit in Parijs. Het is nu al normaal dat we daar met de trein naar toe gaan. We werken toe naar onze CO2-reductiedoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. De progressie wordt actief gemonitord en we stellen ons beleid bij indien noodzakelijk.”

Flexibiliteit in keuze werklocatie

“Zeker tijdens corona hebben we geleerd dat op afstand werken prima gaat. We hebben ook geleerd dat samenwerken, in verbinding staan met elkaar en het betrokken blijven bij de organisatie versterkt wordt door elkaar te ontmoeten op kantoor. Ook het inwerken en coachen van nieuwe medewerkers gaat het beste als je met elkaar in een ruimte werkt. Het beleid voor flexibel werken is nu 60/40. Dus 60% werk je op kantoor en 40% elders, en dat kan ook thuis zijn. Het flexibel werken kan bij ons ook gedurende een werkdag en dat vergeten mensen nog wel eens. Afhankelijk van je werkagenda kan je bijvoorbeeld ’s ochtends je werkdag vanuit huis beginnen om vervolgens na de spitsdrukte naar kantoor te reizen. Dit vraagt om een gesprek. Mensen vinden het soms lastig om een andere keuze te maken. Het is goed om verwachtingen uit te spreken en elkaar ook van feedback te voorzien. Het is een leerproces.”