Robert van Dam: ‘De Haringvlietbrug is een onmisbare verbinding’

MarFlex Europe B.V. en Snijders B.V. uit Oud-Beijerland richten zich op de productie van pompen en de daarvoor benodigde besturingsmechanismen voor de scheepvaart en voor de industriële sector. Oud-Beijerland ligt in de Hoeksche Waard, tussen de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug in. De afsluitingen van zowel de brug als de tunnel hebben gevolgen voor de continuïteit van de productie en voor de leveranciers, maar ook voor de medewerkers. “Op tijd beginnen met nadenken over oplossingen”, is het advies van Robert van Dam, Corporate Consultant bij MarFlex.

“We zien de afsluitingen van de brug en tunnel en de gevolgen daarvan ook als een werkgeversprobleem. Een maand of vier geleden zijn we gaan nadenken over oplossingen die voor iedereen werken”, stelt Robert. “Gelukkig hoefden we dat niet alleen te doen.” Mobiliteitsadviseur Lennart de Pee van Zuid-Holland Bereikbaar benaderde MarFlex en Snijders met de vraag of hij langs kon komen om mee te denken. Samen Bereikbaar is de bedrijvenaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar.

Duidelijke presentatie
“We kregen een duidelijke presentatie. Lennart beschikte over de meest recente juiste informatie en kon de problematiek heel goed op tafel leggen. Dat we er rekening mee moeten houden dat de ochtendspits zomaar tot elf uur kan gaan duren bijvoorbeeld. Ook had hij allerlei ideeën voor oplossingsrichtingen. Bovendien kent Lennart het gebied heel goed.”

Het is geven en nemen
Robert voorziet tijdens de afsluitingen vooral uitdagingen voor het productiepersoneel. “Voorheen was MarFlex gevestigd in Zeeland en veel van ons uitvoerend personeel woont daar nog. Voor hen is de Haringvlietbrug een onmisbare verbinding. We hebben als oplossing bedacht om tijdens de afsluitingen in vier shifts per dag te gaan werken. Zo kan het personeel zoveel mogelijk buiten de spits reizen. Medewerkers konden aangeven welke shifts de voorkeur hebben. Door een goede planning van de aan- en afwezigheid van onze medewerkers behouden we het overzicht en zorgen wij ervoor dat ons productieproces niet in gevaar komt. Normaal gesproken doen we dat niet, maar we willen echt niet achter gaan lopen in de productie. Het is een beetje geven en nemen, voor iedereen.”

Afspraken over aanwezigheid
Voor het kantoorpersoneel hebben de afsluitingen minder gevolgen. Zij kunnen vanuit huis werken. Maar ook al lijkt dat misschien aantrekkelijk, ideaal is het zeker niet. “Tijdens de periode met afsluitingen willen we zoveel mogelijk voorkomen dat de afstand tussen uitvoerend en kantoorpersoneel groeit.” Daarom worden er met het kantoorpersoneel individueel afspraken gemaakt over de aanwezigheid op locatie.

Vandaag besteld…
Voor leveranciers zal het een uitdaging worden om op tijd spullen bij MarFlex en Snijders af te leveren of op te halen. Iets waar de afdeling inkoop rekening mee moet gaan houden. Want als ze iets hebben besteld, is de kans groot dat het niet meteen de volgende dag wordt geleverd.

De service-engineers
Niet alleen voor het uitvoerend personeel, inkoop en leveranciers wordt het een spannende periode. Ook voor de service-engineers van MarFlex en Snijders. Zij moeten op afroep binnen een bepaalde tijd bij de klant kunnen zijn. Dat kan een schip zijn dat in Rotterdam ligt met een kapotte pomp waarvoor zij via de Heinenoordtunnel moeten rijden. Dat wordt dus een uitdaging. Oplossingen hiervoor kunnen zijn om met het veer bij Hekelingen te reizen en  de bedrijfsbussen goed te bevoorraden.  

Kijken hoe het loopt
De shifts zijn verdeeld, leveranciers zijn op de hoogte en de afspraken zijn gemaakt. Nu is het afwachten of de bedachte oplossingen ook gaan werken. “In de eerste fase gaan we vooral aankijken hoe het loopt”, vervolgt Robert. “De praktijk moet het uitwijzen.”

Bent u er al op voorbereid?
Is uw organisatie nog niet zover als MarFlex en Snijders of twijfelt u over de gekozen oplossingsrichting voor uw medewerkers? Dan adviseert Robert om contact op te nemen met Zuid-Holland Bereikbaar. De medewerkers van beschikken over de juiste informatie en kunnen u snel helpen.