Shell: “Laten zien wat mogelijk is en wat al gedaan wordt”

Met zowel een grote kantoorlocatie als de raffinaderij Pernis binnen de gemeentegrenzen, is Shell een grote werkgever in Rotterdam. “Gericht kennisdelen en nieuwe ideeën opdoen gaat ons en andere bedrijven in de Rotterdamse regio helpen om de gezamenlijke doelstelling Duurzame Mobiliteit te halen: 50 procent minder CO2-uitstoot van zakelijk reizen in 2030.” Ella van der Veer, productiegeoloog bij Shell, legt uit hoe de bevordering van duurzame mobiliteit bij Shell hieraan gaat bijdragen.

Profielfoto van Peter Lamers, manager Quality, Health, Safety en Environment bij ICT Group

Motivatie om bij te dragen aan de energietransitie

Ella werkt 4 dagen per week als geoloog bij de NAM, en 1 dag per week zet zij zich in voor een duurzame energietransitie. Duurzame mobiliteit past perfect bij haar motivatie om bij te dragen aan een duurzame energietransitie. “We hebben binnen Shell een netwerk van medewerkers dat zich met deze transitie bezighoudt”, vertelt Ella. “Daar heb ik mij direct vanaf het begin bij aangesloten zodat ik naast mijn baan in conventionele energiebronnen de energie transitie kan helpen versnellen.”

Aandacht voor persoonlijke situatie

Binnen Shell werkt Ella nu op verschillende manieren aan de bevordering van duurzame mobiliteit. “Flexibiliteit en aandacht voor de persoonlijke situatie staan daarbij centraal”, benadrukt Ella. “Je kunt je voorstellen dat iemand op een stedelijke kantoorlocatie makkelijker met het openbaar vervoer naar het werk komt dan iemand op een meer afgelegen productielocatie. Maar doordat we zo veel mogelijk opties proberen te geven voor alle verschillende situaties en behoeften, lukt het ons doorgaans goed om mensen daar te krijgen waar ze willen zijn.”

Fietsvergoeding

Een van de maatregelen is een verlenging van de financiële tegemoetkoming bij gebruikmaking van het fietsplan. “Voor veel mensen die verder weg van hun werk wonen, nam het de drempel weg om bijvoorbeeld een e-bike aan te schaffen en voortaan fietsend naar hun werk te komen”, weet Ella te vertellen. “Een positieve ontwikkeling. Enerzijds vanwege de directe CO2-reductie, maar anderzijds ook omdat het mensen in staat stelt om relatief snel en zonder parkeerproblemen op plekken in de stad te komen. En daar komt ook nog eens bij dat het mensen stimuleert om meer te bewegen.”

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Een andere maatregel waar we al enige tijd ervaring mee opdoet, is het zo aantrekkelijk mogelijk aanbieden van openbaar vervoer aan de medewerkers. Naast het woon-werkverkeer kijken we ook hoe we de medewerker kunnen stimuleren om in de vrije tijd zo duurzaam mogelijk te reizen. “Dat valt dan weliswaar buiten de scope van de CO2-uitstoot van het door ons meetbare woon-werkverkeer, maar ook deze reductie is mooi meegenomen.”

"Ook thuiswerken kan positief aan bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. Teams gaan in onderling overleg zoeken naar een hybride werkwijze die voor iedereen past. Ook in de toekomst zal flexibiliteit in het thuiswerken dus belangrijk blijven.”

Leasewagens

Voor de vergroening van haar leasewagenpark worden van 2020 alleen nog elektrische auto’s toegelaten of auto’s die rijden op waterstof. Hierdoor zal in 2024 de laatste leaseauto op fossiele brandstof uit het leasewagenpark van Shell zijn verdwenen. “De ontwikkeling van waterstof als brandstof voor de toekomst, is iets waar we druk mee bezig zijn”, vertelt Ella. “Om het rijden op waterstof mogelijk te maken moet je uiteraard het aanbod faciliteren. Dat doen we door op steeds meer van onze Shell-stations waterstofpunten te installeren. Zo staat er een waterstofstation bij ons retailstation aan de A4 bij Schiphol en volgen er binnenkort nog meer. De president-directeur van Shell Nederland rijdt ook in een leasewagen op waterstof en dat gaat heel goed.”

Waterstof

Voor Ella is de ontwikkeling van meer waterstofoplossingen een goed voorbeeld hoe Shell een ‘enabler’ kan zijn in de energietransitie. “Juist vanuit een bedrijf als Shell hebben we heel veel mensen met specialistische kennis die aan duurzame oplossingen kunnen bijdragen. Hoe kunnen we geothermie toepassen? Hoe kunnen we oude productielocaties inzetten voor duurzame toepassingen? En dus ook: hoe kunnen we waterstof inzetten in onze energietransitie?”

De manier waarop waterstof wordt geproduceerd, bepaalt of en hoeveel CO2 er wordt bespaard. ‘Grijze’ waterstof wordt gewonnen uit de koolwaterstofmoleculen van aardgas, en levert per saldo geen CO2-besparing op. Bij ‘blauwe’ waterstof is het productieproces hetzelfde als bij grijze waterstof, alleen wordt de CO2 direct afgevangen en opgeslagen. ‘Groene’ waterstof daarentegen wordt met behulp van groene stroom gewonnen uit water. Hierbij komt helemaal geen CO2 meer vrij. In het Nederlandse klimaatakkoord is er een belangrijke rol weggelegd voor waterstof in de overgang naar een schonere energie. Shell Nederland voorziet een toekomstig energiesysteem dat bestaat uit een combinatie van groene elektronen en moleculen met waterstof als basis om de Nederlandse maatschappij te verduurzamen. Daarom werkt Shell samen met partners aan de ontwikkeling van de productie van groene stroom en waterstof, met als grootste project NortH2.

Doelstelling

“In 2030 willen we 50 procent minder CO2 uitstoten met zakelijk reizen ten opzichte van 2016”, aldus Ella. “Daarbij concentreren we ons vooral op het woon-werkverkeer van onze medewerkers en voor een deel ook op het zakelijke verkeer tussen onze vestigingen. Elk jaar proberen we vast te stellen hoeveel mensen met de fiets komen, hoeveel mensen voor het openbaar vervoer kiezen en hoeveel reiskilometers we hebben kunnen vermijden met carpoolen en thuiswerken. Door deze analyses probeert Shell te ontdekken waar nog onbenutte kansen liggen.”

Voorsprong

Ieder bedrijf zal binnen zijn eigen mogelijkheden op zoek moeten gaan naar de meest effectieve maatregelen. Maar één ding weet Ella zeker. Het is onvermijdelijk om je als bedrijf met de energietransitie bezig te houden. Voor bedrijven die hier nog niet zo actief mee bezig zijn, heeft ze een belangrijke oproep. “Hoe eerder je begint mee te doen, hoe minder hard de overgang zal zijn en hoe groter je voorsprong is tegen de tijd dat maatregelen door wetgeving en op andere manieren alsnog zullen worden afgedwongen.” Het is ook de ambitie van Shell om andere bedrijven te ondersteunen met het vinden van goede oplossingen om hun duurzaamheid te vergroten. Aansluiten bij netwerken zoals Duurzame Mobiliteit is iets wat zij van harte aanbeveelt. “Door je te committeren aan een gezamenlijke intentie, kun je ook profiteren van de beschikbare kennis en gezamenlijk optrekken met andere bedrijven. Dat levert altijd goede discussies en nieuwe ideeën op.”