Zadkine: “Met duurzaamheid is de hele wereld bezig. Wij dus ook!”

“We willen een duurzame toekomst voor onze studenten centraal stellen. Daar voelen we ons als grote onderwijsinstelling verantwoordelijk voor. We starten met het in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn, de nulmeting. Vandaaruit werken we naar onze doelen toe. Natuurlijk krijgen we ook wel de vraag van studenten en medewerkers waarom we al die moeite doen. Maar het antwoord is simpel. Werken aan duurzaamheid is niet iets wat wij alleen belangrijk vinden. Hier is de hele wereld mee bezig. En wij dus ook.” Aan het woord zijn Sylvia Pors, directeur HRM en Dennis Cruyen directeur Facilitair, Huisvesting & Vastgoed Management bij Zadkine.

Het Regionaal opleidingscentrum

In Rotterdam en omstreken is Zadkine het Regionaal Opleidingscentrum voor studenten in het MBO. In de loop der jaren zijn duizenden studenten voorbereid op hun beroep in veel sectoren zoals de logistiek, horeca, beauty en fashion of het brood en banket. Ook biedt Zadkine onderwijs aan medewerkers voor het omscholen, bijscholen of nascholen. Per studiejaar gaat het om circa 18.000 studenten. Zadkine als werkgever heeft ongeveer 1800 mensen in dienst.

Duurzame mobiliteit komt overal in terug

“Duurzaamheid is belangrijk voor ons,” zegt Cruyen. “Daarom zijn we ook partner Duurzame Mobiliteit geworden. Duurzaamheid is bij ons geen logo of motto maar een serieus onderdeel van ons werk waarmee we impact willen maken. Het gaat om het resultaat. Het beleid baseren we op meten. Meten waar we nu staan én dan kunnen we daarna het effect zien van onze inspanningen. Ons streven is om de nulmeting in 2023 te realiseren. We weten kwalitatief waar we naar toe willen, maar we willen het ook kwantitatief in beeld krijgen. Daarom formuleren we onze doelstellingen tot aan 2025 pas als ons vertrekpunt bekend is.

Overigens is duurzaamheid bij ons niet alleen een mobiliteitsonderwerp. We hebben als Zadkine oog voor duurzaamheid in de breedte: het gaat dus ook om energie, afvalverwerking, vastgoed, etc. We hebben een roadmap met vijf pijlers afkomstig uit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: toekomstbestendig onderwijs, loyaliteit naar studenten, duurzaamheid van de locaties, betrokkenheid bij de maatschappij en wendbaarheid medewerkers. Duurzame mobiliteit komt in veel pijlers terug.”

Wereldwijde beweging

“We nemen de tijd om dit beleid zo goed mogelijk neer te zetten en om iedereen mee te nemen in de veranderingen,” vult Pors haar collega aan. “Duurzame mobiliteit is een onderwerp dat ook weerstand kan oproepen, omdat we ander gedrag vragen en soms de gewoontes doorbreken. Onze reactie op weerstand is simpel: Werken aan duurzaamheid en dus ook aan duurzame mobiliteit is een ‘must”, het is een wereldwijde beweging, als we onze studenten en de studenten van de toekomst ook nog een mooie toekomst willen geven.”

“Iedereen is verknocht aan zijn gewoontes. Dus ik snap dat het niet gemakkelijk is om van de auto over te stappen op de fiets of het OV. Maar stapsgewijs moet dat anders. Tegelijk beseffen we ook dat de tijd dringt en dat de wereld om ons heen verandert. Aan die veranderingen moeten we ons aanpassen maar nog slimmer is om ons nu al voor te bereiden. De gemeente zet in op minder parkeervergunningen in de stad en rondom onze locaties en het wordt steeds drukker op de weg. Wij moeten daar als opleidingsinstituut in mee bewegen. Van de gemeente verwachten we dan ook optimalisatie van de P+R plekken en een gedegen OV netwerk.”

Hoe blijf je een goede werkgever?

Cruyen: “Gelukkig zijn de meeste van onze locaties goed bereikbaar met het OV. Maar voor de diehard automobilist is dat nu nog geen optie. En daar lopen we wel tegen een dilemma aan. Het onderwijs heeft al jaren te kampen met een tekort aan personeel. Wanneer we hard inzetten op ander vervoer dan de auto maakt dat ons als werkgever niet populair. En als je slechte OV-verbindingen hebt is het OV ook niet altijd handig.” Pors: “Wat we in ieder geval proberen, is het onderwerp al in de selectieprocedure te benoemen. We zijn daarin transparant in ons beleid en bespreken dat er niet automatisch ook parkeergelegenheid is. We stimuleren mensen om dichtbij werk te gaan wonen en natuurlijk , als het mogelijk is, ook deels thuis te werken. Als mensen dichter bij hun huis gaan werken scheelt dat enorm in vervoerbewegingen.”

Dromen vast blijven houden

Zelf gaat Pors met de fiets. “Ik heb mij voorgenomen dat ik alles tot 20 kilometer op de fiets afleg. En dat is met een e-bike goed te doen. Op het moment dat ik met mijn helm in de hand binnenstap op locatie heb ik gelijk een gesprek. Fiets jij? Is dan vaak de eerste vraag. Dan kan ik direct uitleggen hoe goed dat bij mij en mijn ambities past om duurzamer te leven. Ook daarmee overtuig ik collega’s om duurzamer te reizen. Gedragsverandering en leiderschap horen bij elkaar. Er zijn zoveel manieren om dat te doen: bewustwording, voorbeeld geven, maar soms ook afleren van niet duurzame gewoontes. En natuurlijk zijn we niet alleen volop in gesprek met medewerkers en studenten over verduurzaming maar ook met de OR en met de vakbonden. Uit al die gesprekken komt ook naar voren waar behoefte aan is, bijvoorbeeld een goede fietsregeling of douches naast de fietsparkeerplek. In de Onderwijs CAO zijn zaken rondom mobiliteit, woon-werkverkeer en dienstreizen strikt geregeld. Dat biedt houvast maar betekent ook dat je met het beschikbare budget niet makkelijk kan schuiven. Een hogere fietsvergoeding per kilometer kan natuurlijk wel, maar niet als je dat deels weghaalt bij de autovergoeding. Het is een ontdekkingstocht waar de ruimte zit. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn bij de medewerkers die tussen de locaties reizen, zoals die van de ICT, HR-medewerkers, docenten etc. Er zijn nog veel stappen te zetten. En daarbij is ons motto: Niet al te groot denken maar je dromen wel vast blijven houden.”