Mobiliteitsadviseur Ramon Put (Zuid-Hollandse eilanden)

“Aan de slag met mobiliteit loont”

Hogere eisen van klanten en wet- en regelgeving van de overheid vragen ondernemers na te (blijven) denken over mobiliteit. Met vragen als: hoe reizen medewerkers van en naar het werk? Welke afspraken maak je over thuiswerken? Welke vervoersmiddelen zet je in? En hoe is de huidige infrastructuur op momenten dat je de weg op moet? Een goed mobiliteitsplan geeft de antwoorden. De mobiliteitsadviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar denken graag mee met bedrijven die aan de slag willen met zo'n plan. En dat advies kost ondernemers in de basis niets. 

Optelsom van mobiliteitsuitdagingen

De mobiliteitsuitdagingen in Nederland stapelen zich op de komende jaren. Tel maar mee:

Het maakt het allemaal niet eenvoudiger en leuker om de weg op te gaan. Maar er gloort hoop die de mobiliteit van ondernemers verbetert en vergemakkelijkt. Of, zoals mobiliteitsadviseur Ramon Put het omschrijft: “Begin vandaag nog en maak samen met ons een mobiliteitsanalyse, waarbij we in kaart brengen hoe je huidige mobiliteit eruitziet en hoe je die nu en in de toekomst kunt verbeteren.”

Hybride werken

Ramon zegt het als mobiliteitsadviseur van Zuid-Holland Bereikbaar, een samenwerkingsverband dat is ontstaan uit acht grote (semi-)overheidspartijen: Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Deze instanties bundelen al hun kennis en kunde op het gebied van mobiliteit”, vertelt Ramon. “Samen weten ze alles van wat er speelt rondom mobiliteit en we delen dat graag met alle werkgevers en ondernemers. Er zijn al genoeg voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld vacatures sneller invullen, die zich anders en beter bewegen en die zich gedegen hebben voorbereid op het naderende onderhoud aan de infrastructuur. Ze denken na over hybride werken, of bieden werknemers de mogelijkheid om later te beginnen. Misschien kunnen we minder met de auto rijden en/of deels over op de fiets. Er zijn talloze mogelijkheden, en vaak zelfs eenvoudige, om met de mobiliteit van de toekomst aan de slag te gaan. Niemand wil straks te laat zijn.”

Economisch grote stappen

Er liggen genoeg voorbeelden van geslaagde trajecten, de zogenoemde ‘good practices’. Een van de bedrijven laat weten: “Mobiliteit is een van de belangrijkste instrumenten om te verduurzamen en het gebied leefbaar te houden.” Een ander bedrijf: “Als je nu duurzaam onderneemt, laat je ook geen schuld achter voor toekomstige generaties.”

Rake woorden en tegelijk een bruggetje naar wat Ramon graag nog kwijt wil:Kijk om je heen, naar klanten, naar je eigen werknemers, naar leveranciers, naar concurrenten. Hoe doen zij het en welke mogelijkheden benutten zij? Welke eisen stellen ze, aan jouw bedrijf en aan elkaar? Kortom, hoe werken zij aan mobiliteit 2.0 of hoe bereiden ze zich voor? Feit is dat de tijd voortschrijdt en de ontwikkelingen gaan mee.”

De komende jaren maken we economisch voortdurend stappen vooruit in Zuid-Holland en mobiliteit gaat daarin mee. Ramon: Wie slim is, verandert mee. Wij, de mobiliteitsadviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar, staan voor bedrijven klaar. Voor de eerste stap tot en met de laatste stap: een krachtige, eigentijdse en op de toekomst voorbereide mobiliteit van het bedrijf.”