Een vrouw die een woon-werkreis afgelegd met de bus en op haar smartphone aan het lezen is

CO₂-registratieplicht voor werkgevers: Wat moet je nu weten?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot in Nederland te verminderen. Ieder bedrijf, groot of klein, heeft te maken met CO₂-uitstoot. Maar als je 100 medewerkers of meer in dienst hebt, komt er vanaf 2024 een extra verantwoordelijkheid bij kijken. Vanaf 2024 treedt namelijk de CO₂-registratieplicht voor zakelijke mobiliteit in werking. Wat betekent dit voor jou als werkgever in Zuid-Holland?

De CO₂-registratieplicht in een notendop

Het wordt geschat dat meer dan 50% van de kilometers die in Nederland worden gereden, te wijten zijn aan woon-werk en zakelijke verkeer. Het verduurzamen van deze vormen van mobiliteit levert daarom een grote bijdrage aan de klimaatdoelen.

De nieuwe wet heeft als doel om deze verduurzaming te versnellen. Officieel staat de wet bekend als het ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. In de volksmond wordt er meestal gesproken over de CO₂-registratieplicht of verplichte CO₂-rapportage voor werkgevers.

Rapporteren over alle zakelijke ritten

Heeft je organisatie 100 medewerkers of meer? Dan wordt van je verwacht dat je registreert en rapporteert hoe jouw medewerkers reizen. Niet alleen hoe werknemers reizen naar klanten, leveranciers of andere bedrijfslocaties, maar ook hoe ze van huis naar werk gaan. Het registreren van woon-werkverkeer is nieuw voor veel werkgevers.

Heb je minder dan 100 werknemers? Dan is het aanleveren van mobiliteitsgegevens niet verplicht, maar wel aan te raden. Je CO₂-uitstoot wordt automatisch berekend. Zo kun je zien hoe duurzaam je bent op het gebied van mobiliteit.

Wat moet er in de CO₂-rapportage staan?

Het draait niet zozeer om het exact uitrekenen van de CO₂-uitstoot per medewerker. Werkgevers moeten een overzicht van al het woon-werk en zakelijk verkeer van de hele organisatie rapporteren. Welk soort vervoermiddel en brandstof wordt er gebruikt? Wie kiest er voor elektrisch? Welk percentage reist met het openbaar vervoer of de fiets? Dit soort vragen moet je als werkgever kunnen beantwoorden.

Begin op tijd

Je kunt al beginnen met rapporteren vanaf 1 januari 2024. Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om de reizen van je medewerkers te registreren. De CO₂-rapportage moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden aangeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er komt een digitaal platform waarop je de gegevens aan van het afgelopen jaar kunt indienen.

Je kunt als werkgever het registeren van gegevens uitstellen en de CO₂-rapportage achteraf doen, maar dit wordt afgeraden. Het verzamelen en aanleveren van deze gegevens kost moeite, maar je zult er uiteindelijk toch mee aan de slag moeten. Begin nu met de voorbereidingen voor de registratieplicht. Zo zorg je ervoor dat alles op orde is en je al vanaf 1 januari 2024 kunt beginnen met registreren.

Maximale toegestane uitstoot

Tot 2025 is er een collectief emissieplafond. Alle werkgevers samen mogen niet meer dan een bepaalde hoeveelheid CO₂ uitstoten. Als in 2026 blijkt dat de gezamenlijke uitstoot daalt, is er geen probleem.

Zo niet, dan kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2027 striktere regels invoeren. Dit betekent dat er een verplichte individuele norm wordt opgelegd waar bedrijven zich aan moeten houden.

Gratis ondersteuning bij CO₂-rapportage

Het is een uitdaging voor werkgevers om gegevens over reizen naar het werk en zakenreizen te verzamelen. Ook is het moeilijk om deze gegevens te registreren en te rapporteren. Heb je behoefte aan meer uitleg of heb je vragen over de gegevensverzameling en dataregistratie? Neem contact met ons op.

De mobiliteitsadviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar staan klaar om kosteloos te assisteren. Ze kunnen je bijvoorbeeld advies geven over hoe je een enquête kunt uitzetten om het reisgedrag van je medewerkers te bevragen en welke digitale tooling beschikbaar is om deze gegevens vast te leggen.

Blijf op de hoogte

Voor werkgevers in Zuid-Holland is er een handige toolbox beschikbaar met meer informatie over het ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Dit is niet alleen een kans om je voor te bereiden op de nieuwe CO₂-registratieplicht, maar ook om samen met andere organisaties bij te dragen aan een duurzame, bereikbare en leefbare regio.

Houd de website en kanalen van Zuid-Holland Bereikbaar goed in de gaten. Naarmate 1 juli 2024 dichterbij komt, zullen we regelmatig updates, handige informatie en webinars over dit thema delen.