De komende jaren staat er veel te gebeuren in het gebied, en ook daarbuiten!

Anna Schouten is een bekend gezicht bij bedrijven in de Drechtsteden en Alblasserwaard. Als mobiliteitsadviseur geeft Anna advies aan bedrijven hoe zij hun mobiliteitsbeleid efficiënter kunnen inrichten en informeert zij hen over hinder op wegen die in het gebied, en daarbuiten, op de planning staan. Daarnaast coördineert zij de bedrijvenaanpak bij Zuid-Holland Bereikbaar.

“Rijkswaterstaat voert de grootste onderhoudsopgave ooit uit. Dat zorgt ervoor dat er komende jaren veel te gebeuren staat in het gebied, maar ook projecten daarbuiten hebben impact op onze bereikbaarheid in de regio! De rennovatie van de Van Brienenoordbrug bijvoorbeeld, wij zullen daar in de Drechtsteden ook hinder van ondervinden. Naast grootschalige rennovaties worden er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan bruggen, wegen en tunnels die impact zullen hebben op onze bereikbaarheid. Nu al kloppen bedrijven aan voor ons advies om mee de denken over het verduurzamen en verslimmen van hun mobiliteitsbeleid.”

Bedrijven maken het verschil
In de Drechtsteden en Alblasserwaard hebben 95 organisaties de intentieverklaring getekend om 10% uit de spits te halen op een duurzame wijze. Bedrijven spelen een belangrijke rol, door medewerkers anders te laten reizen of door logistieke stromen te verbeteren kan de druk op de wegen tijdens spitstijden al enorm verlicht worden.

‘’Wij ondersteunen met een aanpak op maat, want elke organisatie heeft andere wensen en ambities. De meeste bedrijven willen inzicht in de huidige verkeersbewegingen van hun medewerkers en willen een inschatting van de potentie voor alternatieven zoals de (elektrische)fiets, openbaar vervoer, thuiswerken of flexibele werktijden. Voor bedrijven in de logistieke sector hebben we een logistieke aanpak, met adviseurs op het gebied van container – stedelijk – en bouwlogistiek om te adviseren naar efficiënte en schone logistiek.

Met onze interactieve online mobiliteitsscan kunnen we bedrijven makkelijk (zonder veel tijd te vragen van het bedrijf) inzicht geven in de potentie van alternatieven, maar ook aangeven welk deel van de medewerkers wordt getroffen door diverse hinderprojecten. Door de stijging van de brandstofkosten, de krapte op de arbeidsmarkt, files en de ambities op duurzaamheid, helpen we bedrijven invulling direct op ‘weg’.’’

Samen Bereikbaar, duurzaam op weg
De bedrijvenaanpak in de Drechtsteden en Alblasserwaard werd voorheen uitgevoerd onder het label Samen Bereikbaar (www.samenbereikbaar.nl). Vanaf 31 december 2023 gaat Samen Bereikbaar over naar de community Drechtsteden Bereikbaar van Zuid-Holland Bereikbaar (www.zuidhollandbereikbaar.nl).