Een webinar met impact voor Drechtsteden en Alblasserwaard

Op dinsdag 9 april volgden bijna 70 bedrijven uit de Drechtsteden en Alblasserwaard live het Webinar 'hinder en alternatieven'. Zij werden door Zuid-Holland Bereikbaar bijgepraat over een aantal grote projecten in de regio. Zoals de werkzaamheden aan de A27, de Heinenoordtunnel in de A29 en de A15 in de zomer. En over de alternatieven om de hinder te beperken. Uit de opkomst en betrokkenheid van de bedrijven blijkt dat dit thema urgentie kent.

Samen hinder beperken
De online bijeenkomst werd afgetrapt met een welkom door moderator en mobiliteitsadviseur Anna Schouten. Hierna nam Bart de Mooij (portefeuillehouder Drechtsteden en Alblasserwaard) de deelnemers mee in wie Zuid-Holland Bereikbaar en haar partners zijn en voor welke opdracht we staan. Deze gaat om vanuit een gezamenlijke planning van werkzaamheden te zorgen dat de hinder op de netwerken zo beperkt mogelijk wordt. ‘’Zuid-Holland Bereikbaar informeert, zoals via dit webinar. En we werken aan verkeersmanagement, geven advies aan werkgevers en bewoners voor maatregelen en faciliteren mobiliteitsscans. Er komt heel veel verkeershinder aan en dat is de komende 10 jaar nog niet klaar. Samen met het bedrijfsleven zetten we ons ervoor in de hinder zoveel als mogelijk te beperken en daarmee de regio bereikbaar te houden’’, liet Bart de Mooij weten.

Passende maatregelen nemen
Edo Haitsma (projectleider Bedrijvenaanpak Heinenoordtunnel en Werkgeversaanpak A27) kwam vervolgens aan het woord om inzicht te geven in geplande werkzaamheden rond de Heinenoordtunnel in de A29. En de impact rond de hinder van de A27, voor het traject Houten-Hooipolder. In de presentatie is aangegeven wanneer afsluitingen zijn gepland, welke hinder verwacht wordt en welke maatregelen werkgevers kunnen nemen om de hinder voor de werknemers zo veel mogelijk te beperken. Zoals het inzicht krijgen in reisgedrag van de werknemers met een mobiliteitsscan en fietsstimulering. Het is vooral de oproep, neem contact op met de mobiliteitsadviseur voor passende maatregelen.

Gebruik alternatieve reisopties
Ook Alwin Bakker (Projectleider van Vervanging viaduct Hoofdweg/A16 en onderhoud A15) was aanwezig om de bedrijven in te lichten over de afsluitingen en omleidingen bij de vervanging viaduct Hoofdweg/A16. En over het groot onderhoud aan de A15. Hij riep ondernemers op om tijdens de hinder zoveel mogelijk te kiezen voor alternatieve reisopties. Zoals het OV, scooters, fietsen, lopen – indien dit weggelegd is voor je organisatie. En bij gebruik van omleidingsroutes er rekening mee te houden in je planning dat je hinder gaat ervaren. De primaire boodschap hierbij luidt: ‘Ga niet op pad. En als je wel op pad gaat, denk creatief en gebruik alternatieven.’

Platform voor vragen vanuit deelnemers
Tijdens de plenaire presentaties lieten de deelnemers zich informeren en inspireren. In het slotgedeelte bood het webinar een goed platform voor vragen vanuit de bedrijven. Ben je benieuwd naar welke vragen zijn gesteld? Deze lees je in het verslag via deze pagina. Ook kun je de presentatie terugkijken via dezelfde link.