Gemeente Ridderkerk sluit aan bij Klimaatalliantie

CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen halveren: dit wil Gemeente Ridderkerk bereiken door zich aan te sluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Wethouders Peter Meij en Henk van Os ondertekenden dinsdagochtend daarom een intentieverklaring.

Op de fiets naar het gemeentehuis

Dit deden de wethouders nadat ze op de fiets naar het gemeentehuis waren gekomen. Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaat Gemeente Ridderkerk met haar medewerkers proactief aan de slag met vormen van duurzame mobiliteit. Denk aan onder meer fietsen, openbaar vervoer, carpooling, (deel)vervoer en thuiswerken.

Gemeente Ridderkerk wil volgens de wethouders met het lidmaatschap bij de Klimaatalliantie niet alleen haar eigen CO2-uitstoot halveren. “We hopen dat meer bedrijven zich aansluiten bij deze doelstelling. Door lid te worden van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit kan een werkgever een beroep doen op ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar bij het behalen van de doelstelling”, noemt wethouder Peter Meij.

Partnerschap past bij nieuwe wetgeving

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is opgezet door Gemeente Rotterdam en werkgevers. Het is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast past het goede bij de nieuwe wetgeving die in 2024 ingaat. Dan moeten werkgevers met honderd werknemers of meer jaarlijks gegevens verstrekken over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers.

Gemeente Ridderkerk was vanuit de BAR-organisatie al lid van de Klimaatalliantie. Vanaf volgend jaar heeft de gemeente weer een eigen organisatie. Daarom is de gemeente vanaf nu zelf lid van de Klimaatalliantie.

Om lid te worden en lid te kunnen blijven van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, moeten deelnemende werkgevers verschillende stappen ondernemen. Wethouder Van Os “Denk aan het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen en mijlpalen om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te verminderen.” Binnen vier jaar moet Gemeente Ridderkerk de CO2-uitstoot met 50 procent hebben verminderd.

Foto boven:
Wethouders Peter Meij (r) en Henk van Os (l) kwamen op de fiets naar het gemeentehuis. Zij tekenden daarna de Intentieverklaring Duurzame Mobili

Foto onder:
Cees Vingerling (relatiemanager Duurzame Mobiliteit) keek toe bij de ondertekening.