Guy van Eijkeren: “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het verbinden van mensen.

Guy van Eijkeren is geboren in Den Haag en opgegroeid op Scheveningen en heeft al veel van de wereld gezien. Inmiddels is 34 jaar en al bijna vier jaar werkzaam als manager van de Economic Board The Hague. Na een tijd te hebben gereisd en ervaring op te hebben gedaan in en met het Haagse MKB, is Guy aan de slag gegaan bij de Economic Board. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het bij elkaar brengen en verbinden van mensen. (lachend) En dat is met de rol die ik nu heb cruciaal.”

De wereld ontdekt

“Ik heb veel gereisd, onder andere naar Australië, Zuid-Afrika en Azië. Daarna heb ik verschillende uiteenlopende banen gehad. Ik heb in de recruitment gezeten, heb gewerkt in en met het MKB van Den Haag als aanjager van de lokale economie. Daar heb in die tijd de kneepjes van het vak geleerd. Met name het inzetten voor Den Haag, met betrekking tot de economie van de stad en nu in een toch veel groter gremium als Economic Board om daar met het bedrijfsleven, de gemeente en kennisinstellingen bij te dragen aan ontwikkeling van de stad. In mijn rol van manager van de Economic Board komen veel verschillende onderdelen van mijn vorige functies samen: Enerzijds accountmanagement, relatiemanagement en projectmanagement, anderzijds puur met mensen in contact staan en opvolging aan acties geven

Uit wie bestaat de Economic Board?

De board bestaat uit momenteel uit elf verschillende boardleden die allemaal op persoonlijke titel in de board zitten, aldus Guy. “Alle boardleden komen vanuit het bedrijfsleven of kennisinstellingen in de stad. Ter illustratie: Onze voorzitter Harry Wientjens van de Rabobank, Elisabeth Minnemann de voorzitter van de raad van bestuur van de Haagse Hogeschool en Frans Everts de CEO van Shell Nederland. Boardleden nemen hun eigen netwerk mee en zetten zich in voor de stad omdat ze het belangrijk vinden dat Den Haag zich economisch ontwikkelt. We hebben geen politieke kleur en zijn partij onafhankelijk.  De gemeente maakt het beleid en kan dit toetsen met de EBTH. Soms is een bepaald beleid wat of achterhaald is of wat aangepast kan worden gezien de ontwikkelingen en het kan dan zijn dat de board daar een rol in speelt of heeft gespeeld of wordt gevraagd over na te denken.“

Wat doet de Economic Board?

“De Economic Board is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Den Haag. Dat wil zeggen dat de gemeente advies kan vragen aan de Board, maar ook ongevraagd advies kan krijgen. De board heeft drie rollen: de eerste heeft betrekking op advies. Dit is altijd in lijn met de economische visie van de stad. Maar daarin raken we ook bijvoorbeeld de cultuurvisie, de woonvisie, de toekomstvisie van Scheveningen. Dit omdat deze onderwerpen ook in verband staan met de economie van de stad.  Als je als stad alleen maar woningen bouwt, waar gaan de mensen dan werken? Waar geven mensen hun geld uit? Als je geen cultuurvoorzieningen hebt, waar gaan mensen dan heen? Waar gaan mensen dan werken als ze niet bij een culturele instelling of iets vergelijkbaars kunnen werken. Dan gaat dat allemaal naar een andere stad toe. In die zin proberen we alle verschillende onderdelen van de stad aan elkaar vast te lijmen om altijd het economische perspectief daarin naar voren te halen.

We hopen dat de beweging die nu is ingezet nog meer gaat leven in Den Haag. Door gezamenlijk te werken aan de toekomstige bereikbaarheid van de stad.
Guy van Eijkeren

Ambassadeursrol

“De board heeft daarnaast een ambassadeursrol, bijvoorbeeld wanneer buitenlandse partijen Den Haag bezoeken. “Recent is Economic Board van Monaco op bezoek geweest in Den Haag. Daar geven we uiteraard een blijk van waardering. Zo presenteerden we wat wij doen in de stad en verbinden wij hen met het lokale netwerk. Maar ook op lokaal niveau zijn we actief. Vanuit de Economic Board werken we samen met werkgevers en vertegenwoordigers zoals de koepels MKB Den Haag, VNO-NCW, Stichting Bedrijventerreinen en Koninklijke Horeca. Gezamenlijk voeren we bestuurlijk overleg met de wethouder erbij, om de thema's die in de stad spelen op de agenda te zetten. Deze thema’s kunnen enorm variëren. Een recent voorbeeld is het tekort aan gas. Want hoe gaan we daar in de horeca mee om? Dat raakt het economisch beleid waarbij we adviezen en oplossingen aandragen. Als alle horecabedrijven deze adviezen overnemen en de boodschap wordt verspreid, heeft dat impact op de gasvoorraad van Den Haag en daardoor van Nederland. De board fungeert daarin als gespreksbegeleider.

Projecten

Daarnaast zijn er de projecten zoals The Hague Connected en Den Haag Inspireert.

Binnen The Hague Connected zetten de grote werkgevers van Den Haag zich in voor het vestigingsklimaat en de mobiliteit van de stad. Dit doen ze door bijvoorbeeld zelf acties te ondernemer zoals “spreiden en mijden” en werkgeboden persoonsvervoer te verduurzaam. Een belangrijk onderdeel in deze samenwerking het onder de aandacht brengen van de verbinding van Den Haag op en met het internationale spoornetwerk.

Daarnaast werken we met Den Haag en The Hague Connected aan een Haags klimaatakkoord, met als focus duurzame mobiliteit. Gezamenlijk willen we andere bedrijven betrekken om de impact nog groter te maken.

Dit doen we al met de Europese Mobiliteitsweek. Net als vorig jaar deed The Hague Connected samen met andere Haagse bedrijven van 16 tot en met 22 september 2023 mee. Tijdens de Europese Mobiliteitsweek zijn er 3,5% minder auto’s op de weg in de regio Den Haag gemeten en is er 30.000 km minder afgelegd. De vermindering van het aantal autokilometers in de week heeft als tweede opbrengst een CO2-reductie van bijna 6 ton. Dit zijn mooie resultaten van onze samenwerkingen. 

Toekomst

Momenteel hebben we fijne samenwerkingen met onder andere Zuid Holland Bereikbaar. Door de expertise die gedeeld wordt kunnen we de mobiliteitstransitie beter ondersteunen. We hopen dat de beweging die nu is ingezet nog meer gaat leven in Den Haag. Door gezamenlijk te werken aan de toekomstige bereikbaarheid van de stad. Daarin hebben we nog veel stappen te zetten. Maar het is goed om te zien dat het bedrijfsleven, het MKB en de gemeente er al mee aan de slag zijn. Daarin hebben zij een kartrekkersrol. Dat gebeurt steeds meer, bijvoorbeeld door nieuw mobiliteitsbeleid, zoals “spreiden en mijden”.

Dat is in de kern het doel van de Economic Board: We bundelen de kracht van ondernemers en kennisinstellingen in de stad en werken samen om de Haagse economie te versterken