Het mobiliteitsbeleid van ASVZ

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking in de regio’s Zuid- en Midden-Holland, Brabant en Utrecht. De organisatie heeft onlangs een mobiliteitsscan en een medewerkersenquête laten uitvoeren door Zuid-Holland Bereikbaar om helder te krijgen waar kansen liggen op het gebied van duurzaam reizen en welke behoefte er is aan alternatief vervoer onder de medewerkers. Dat sluit aan bij de doelen die de organisatie heeft gesteld op het gebied van CO2-reductie en de Green Deal waaraan ASVZ zich heeft geconformeerd. Ingrid van Heerde-Vorenkamp is adviseur duurzaamheid bij ASVZ en vertelt meer over de aandacht voor duurzamere mobiliteit: “Wij wilden graag weten waar voor onze organisatie de kansen liggen om de CO2-uitstoot ten gevolge van woon-werkverkeer naar beneden te krijgen. Dankzij de mobiliteitscan en enquete van Zuid-Holland Bereikbaar hebben we daar nu meer zicht op gekregen.”

Green Deal en CO2-reductie

ASVZ heeft zich, als organisatie in de zorgsector, aangesloten bij de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’. De sector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot in ons land. Deze Green Deal gaat over zorg waarbij de uitstoot in zijn totaal wordt geminimaliseerd en zoveel mogelijk grondstoffen en materialen worden hergebruikt. Daarnaast ligt de focus op bewustwording om de uitstoot nog verder omlaag te krijgen en om mensen tot beweging te motiveren in het kader van een gezonde leefstijl. Daar maakt het mobiliteitsvraagstuk onderdeel van uit.

Ingrid vertelt over haar motivatie hiervoor: “Tijdens een bijeenkomst over het behalen van duurzame doelen maakte ik kennis met Zuid-Holland Bereikbaar. Tot die tijd waren we nog niet actief bezig met het verduurzamen van ons mobiliteitsbeleid. Er was binnen ASVZ wel eerder gesproken over het vrijmaken van een budget voor het ontwikkelen van stimulerende maatregelen, maar dat kwam niet echt van de grond. We besloten een scan en enquete uit te laten voeren zodat we aan de hand daarvan concrete maatregelen konden definiëren en beleid konden ontwikkelen.”

WPM en Fietspotentie

Vanaf 1 juli 2024 gaat de WPM van kracht. Deze rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is onderdeel van het Klimaatakkoord en verplicht voor ondernemingen met meer dan 100 medewerkers. Zij moeten vanaf die datum concreet in kaart brengen hoe alle woon-werk en zakelijke reisbewegingen eruitzien. Dit was ook een van de redenen voor ASVZ om concreet aan de slag te gaan met Zuid-Holland Bereikbaar.

Ingrid licht toe: “Dankzij de scan weten we nu precies wat de fietspotentie binnen de organisatie is. En die potentie is groot! Er zijn behoorlijk wat medewerkers die binnen een straal van 7,5 tot 15 kilometer van de werkplek wonen. Daarnaast blijkt dat zij in veel gevallen op de fiets zelfs sneller op onze locaties zijn dan wanneer zij de auto pakken. We stimuleerden al de (elektrische)-fiets met onze fietsregeling binnen de mogelijkheden van de WKR, maar met de informatie uit de scan en enquete kunnen we ons fietsbeleid verder optimaliseren. ASVZ vergoedt daarnaast elke woon-werkreis en dienstreis tegen een vast tarief per kilometer, ongeacht het vervoersmiddel. Fietsen loont dan al snel voor onze medewerkers!”

Bijkomende voordelen

Het verzuim in de zorg is relatief hoog”, vertelt Ingrid. Door meer mensen op de fiets te krijgen, kan het verzuimcijfer wellicht dalen door een gezondere leefstijl. Een bijkomend voordeel. Naast waardevolle inzichten voor de fiets, zijn er ook veel inzichten opgedaan inzake thuiswerken en het gebruik van het openbaar vervoer. Ingrid: “Gedragsverandering is lastig, daarom proberen wij het gebruik van fiets (of e-bike) en openbaar vervoer op een slimme manier te stimuleren. Omdat de komende jaren ook nog een aantal grote wegwerkzaamheden op de planning staat, is het verstandig om daar nu al op voor te sorteren en medewerkers bewustere keuzes te laten maken. Wij geven ze daarbij graag een duwtje in de rug.”