Fietsen naar het werk

Het waarom achter de CO₂-registratieplicht

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. Een van deze afspraken is gericht op werkgebonden personenmobiliteit. Het doel is om tegen 2030 een (flinke) reductie van 1,5 megaton CO₂ te bereiken. De regering wil dat werkgevers slimme keuzes maken voor duurzaam vervoer, om zo de uitstoot te verminderen.

Duurzame keuzes voor een groenere toekomst

Vanaf 1 juli 2024 zijn grote werkgevers verplicht gegevens aan te leveren over woon-werkverkeer en zakelijke ritten van werknemers. De CO₂-registratieplicht is een integraal onderdeel van de zogenaamde normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. 

Waarom deze CO₂-registratieplicht? Het kabinet streeft naar een CO₂-reductie van 55% in 2030. Deze registratie is de eerste stap om, allereerst inzicht te krijgen in de huidige uitstoot, maar ook om bedrijven aan te moedigen maatregelen te nemen voor een fikse CO₂-uitstootvermindering. 

Inzicht en verplichtingen

Op dit moment komt er geen individuele norm voor het bepalen hoeveel CO₂ een organisatie mag uitstoten door zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Er komt voorlopig alleen een collectief plafond om de beoogde CO₂-reductie te behalen. Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers gegevens over zakelijke ritten en woon-werkverkeer verstrekken.

Deze gegevens worden gebruikt om te controleren of het doel van 1,5 megaton CO₂ wordt bereikt.

Mogelijke individuele norm

Evaluaties vanaf 2025 zullen bepalen of een individuele norm nodig is. Dit kan het geval zijn als de CO₂-emissies boven het emissieplafond uitkomen. Maar ook als er geen dalende lijn zichtbaar is. Het is nog niet duidelijk of deze norm alleen geldt voor zakelijke ritten of ook voor woon-werkverkeer.

Er is een mogelijkheid om de regeling flexibel te maken. De regeling kan dan rekening houden met verschillen per sector en/of regio.

Stay tuned voor meer over de CO₂-registratieplicht 

Speciaal voor werkgevers in Zuid-Holland hebben we een praktische toolkit beschikbaar. Hier vind je allerlei handige details over het ontwerpbesluit voor CO₂-reductie in werkgerelateerd personenvervoer. Bereid je organisatie voor op deze CO₂-registratie en help mee aan een prettigere leefomgeving.

Blijf in ieder geval op de hoogte via de website en kanalen van Zuid-Holland Bereikbaar. Naarmate 1 juli 2024 nadert, delen we steeds meer updates, handige informatie en webinars. Deze gaan bijvoorbeeld over het terugdringen van brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en andere relevante onderwerpen voor jouw bedrijf.