In Haaglanden - Westland is het geen ‘one size fits all’.

In Haaglanden - Westland is het geen ‘one size fits all’

Theo Noordman is een expert als het aankomt op mobiliteit. Waar het voor hem in het verleden om goederenlogistiek draaide, draait het nu om mensen. ‘De meest gevoelige vracht die er is’, zegt hij met een glimlach. Zijn interesse in duurzaamheid en het efficiënter inrichten van de mobiliteitsstroom zorgde voor een overstap in zijn carrière. Theo is nu zo’n 2,5 jaar werkzaam met mobiliteitsmanagement binnen Haaglanden. Eerst vanuit Bereikbaar Haaglanden- Rijnland en de Verkeersonderneming. Nu vanuit Zuid Holland Bereikbaar, als mobiliteitsadviseur.

Haaglanden -  Westland
Theo heeft het gebied Haaglanden – Westland onder zijn hoede. ‘Het is een enorm divers gebied dat loopt van Wassenaar tot het Westland. De uitdagingen het profiel per sub gebied variëren daar binnen ook. Van de bereikbaarheid van Den Haag, tot de bedrijventerreinen in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en de bedrijvenparken in Noord Rotterdam en uiteraard het Westland. Het is in Haaglanden - Westland zeker geen “one size fits all” aanpak.’

Mobiliteitsmanagement
Wat doet Theo momenteel in het gebied? ‘We zijn bezig met de werkgeversaanpak. Dit houdt in dat wij grote werkgevers adviseren wat de trends zijn in mobiliteitsbeleid. Iedere werkgever met meer dan 100 medewerkers heeft via het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit een norm opgelegd gekregen om in de komende jaren 20% reductie te laten zien. Dit kun je voor een deel oplossen door iedereen te laten overstappen naar een elektrische auto. Maar er zijn meer trends én mogelijkheden. De werkgevers worden hierin goed ondersteund met de scan van Mobility Analyst. Deze scan geeft werkgevers inzicht in waar de potentie ligt. Zo’n 125.000 medewerkers in Zuid-Holland zijn onderdeel van deze scan. Op basis van de resultaten van een specifieke werkgever kunnen we een vergelijking maken met gemiddelden. Vervolgens kunnen we aanbevelingen door met betrekking door de (mate van) potentie richting OV of fietsgebruik, of elektrificatie. Vervolgens komen er gesprekken -op directieniveau- over de koers die gevaren gaat worden.

Maar er zijn meer uitdagingen. Theo vervolgt: ‘In de buitengebieden zijn nauwelijks parkeerproblemen. Binnenstedelijk is dit wezenlijk anders. Daarnaast zijn er nog parkeerkosten die moeten worden betaald. Daarom kijkt men ook naar OV gebruik, fietsstimulering of een combinatie van die twee als alternatief.

Een grote verzekeraar is vlak naast een station gevestigd. Zij hadden al de neiging om OV gebruik te gaan stimuleren en te verdiepen in de mogelijkheden. De scan bevestigde ook dat de grootste knop waar aan gestuurd kan worden, OV stimulering is. Dat is een mooie bevestiging voor ons en de werkgever. Een zorginstelling, waarvan 85% van de medewerkers binnen 10 kilometer woont leent zich perfect voor fietsstimulering. Wij als ZHB kunnen het gesprek met individuele werkgevers aangaan. Maar ook kunnen we voor een volledig bedrijventerrein de potentie aangeven. Dit kan zelfs op regio niveau worden aangepakt.

Werken bij Zuid Holland Bereikbaar
‘Het mooie van Zuid Holland Bereikbaar vind ik de provincie brede aanpak en de expertise van de collega’s. Zodoende kunnen we veel van elkaar leren. Programmering en planning spelen een centrale rol bij Zuid Holland Bereikbaar. De hinderradar is daarin van groot belang. Welke werkzaamheden komen eraan en hoe worden ze afgestemd? Door dit slim te plannen kunnen we de hinder beperken. Het gedragselement binnen zijn werk is voor Theo erg belangrijk: ‘Gedragsverandering kan al gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het proberen van andere vormen van vervoer. Sommige reizigers zijn erg gewend aan hun manier van reizen, zonder dat ze weten welke mogelijkheden er bestaan. Door simpelweg te proberen kan er al een prikkel ontstaan tot gedragsverandering.’ Dit alles staat in het teken van het versnellen van de mobiliteitstransitie.

Trends
Er is volgens Theo sprake van twee lange termijn trends: ‘Economisch betekent dit het OV versterken. Het structureel versterken van het OV, bijvoorbeeld met het versterken van de lijn tussen Leiden en Dordrecht. Dit kan echter niet binnen een week aan een werkgever worden aangeboden.’

‘De andere trend is het Investeringsprogramma rondom fietspaden’, zegt Theo. ‘Dit zal binnen een aantal jaar gaan lopen. Je merkt dat werkgevers interesse hebben om hier op aan te sluiten. Het doel is om het doorgaande fietsende verkeer (tussen de 5- en 15 kilometer) meer doorgaande fietspaden te bieden. Als 10% van de medewerkers -eerder- bereid is om te fietsen maak je al een significant verschil. Daarnaast ontstaat er ook een grotere behoefte aan vitale mobiliteit. Met name van de mensen van boven de 55 jaar. Ook blijft men langer werken. Daarmee groeit de doelgroep met behoefte aan vitale mobiliteit flink.’