Arjen van der Drift (Divisiedirecteur KIWA) en Johannes van de Water (Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak Gorinchem) met de getekende intentieverklaring om 10% van het verkeer uit de spits te halen.

Kiwa BDA ondertekent intentieverklaring 10% uit de spits

Kiwa BDA ondertekent intentieverklaring 10% uit de spits

Onlangs ondertekende Arjen van der Drift, Divisiedirecteur Kiwa, de intentieverklaring om 10% van het woon-werkverkeer uit de spits te halen. Dit deed hij samen met Johannes van de Water, mobiliteitsadviseur bedrijvenaanpak Gorinchem bij Zuid-Holland Bereikbaar.

Johannes onderzocht met Kiwa waar mogelijkheden zitten om medewerkers anders te laten reizen. Kiwa is MVO gecertificeerd, wil graag verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van CO2 en filedruk. Hiermee start het bedrijf op de vestiging in Gorinchem, met als doel dit verder uit te rollen naar alle andere vestigingen in Nederland.

Arjen van der Drift (Divisiedirecteur KIWA) en Johannes van de Water (Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak Gorinchem) met de getekende intentieverklaring om 10% van het verkeer uit de spits te halen.

Mobiliteit en bewegen zijn voor Kiwa belangrijke onderdelen in het beleid. Ze zoeken naar alternatieven voor de auto en werken graag met Zuid-Holland Bereikbaar samen om in de werkgroepen MVO en mobiliteit te kijken hoe dat is in te vullen. De mobiliteitsscan die Zuid-Holland Bereikbaar heeft uitgevoerd heeft inzicht gegeven in de potentie om anders te reizen. De kansen op basis van deze uitkomsten worden door beide partijen verder uitgewerkt.